Pravila golfa 2019

Golf asocijacija Srbije pripremila je i prevela izdanje "Pravila golfa 2019" za sve igrače i igračice golfa i članove takmičarskih komisija, ili one koji žele bliže da se upoznaju sa pravilima ove igre. Štampano izdanje knjige "Pravila golfa 2019 – izdanje za igrače" dostupno je u svim golf klubovima. Pravila golfa za igrače ne daju odgovor za svaku situaciju na terenu, već za njihovu dopunu treba konsultovati izdanje "Pravila golfa" koje je pred vama.

U nastavku možete pregledati sva pravila golfa, jednostavnim otvaranjem podnaslova svakog pravila. U opisu svakog pravila možete videti da li to pravilo pojašnjava deo igre koji vas zanima.

Pre prelaska na Pravila, predlažemo da se prvo upoznate sa definicijama koja će olakšati razumevanjeprevednih i prilagođenih golf izraza.

Pravila Golfa

I Osnove igre (pravila 1 – 4)
Pravilo 1. Igra, ponašanje igrača i Pravila

1.1 Igra golf
1.2 Standardi ponašanja igrača
1.3 Igranje po Pravilima

Pravilo 2. Igralište

2.1. Granice igrališta i prostor van granica (aut)
2.2. Određeni delovi igrališta
2.3. Predmeti ili uslovi koji mogu uticati na igru
2.4. Područja u kojima se ne igra (zone neigranja)

Pravilo 3. Takmičenje

3.1. Suštinski elementi svakog takmičenja
3.2. Meč-plej
3.3. Strouk-igra

Pravilo 4. Oprema

4.1. Štapovi
4.2. Loptice
4.3. Korišćenje opreme

II Igranje kruga i igranje na rupi (pravila 5 – 6)
Pravilo 5. Igranje kruga

5.1. Šta je krug
5.2. Vežbanje na igralištu pre igranja kruga ili između igranja krugova
5.3. Započinjanje i završavanje kruga
5.4. Igranje u grupama
5.5. Vežbanje tokom igranja kruga ili kada je igra zaustavljena
5.6. Neopravdano usporavanje; brz tempo igre
5.7. Zaustavljanje igre; nastavak igre

Pravilo 6. Igranje na rupi

6.1. Započinjanje igre na rupi
6.2. Igranje lopticom sa polazišta
6.3. Loptice koje se koriste prilikom igranja na rupi
6.4. Redosled prilikom igranja na rupi
6.5. Završavanje igranja na rupi

III Igranje lopticom (pravila 7 – 11)
Pravilo 7. Traženje loptice

7.1. Kako korektno tražiti lopticu
7.2. Kako identifikovati lopticu
7.3. Podizanje loptice da bi se identifikovala
7.4. Nenamerno pomerena loptica prilikom njenog pronalaženja ili identifikovanja

Pravilo 8. Igra se na igralištu onakvom kakvo se zatekne

8.1. Delovanja igrača radi poboljšavanja uslova koji utiču na udarac
8.2. Namerna delovanja igrača radi menjanja drugih fizičkih uslova koji utiču na njegovu lopticu u mirovanju ili na udarac koji će biti izveden
8.3. Namerna delovanja igrača radi menjanja fizičkih uslova koji utiču na lopticu u mirovanju drugog igrača ili na udarac za koji se drugi igrač sprema

Pravilo 9. Igra se lopticom iz položaja u kome je zatečena; podizanje ili pomeranje loptice koja je u mirovanju

9.1. Igra se lopticom iz položaja u kome je zatečena
9.2. Odlučivanje o tome da li se loptica pomerila i šta je prouzrokovalo njeno pomeranje
9.3. Prirodne sile su pomerile lopticu
9.4. Loptica koju je podigao ili pomerio igrač
9.5. Protivnik u meč-pleju je podigao ili pomerio lopticu
9.6. Spoljašnji faktori su uticali na podizanje ili pomeranje loptice
9.7. Podizanje ili pomeranje označivača položaja loptice

Pravilo 10. Priprema za udarac i njegovo izvođenje, savet i pomoć, kediji

10.1. Izvođenje udarca
10.2. Savet i drugi vidovi pomoći
10.3. Kediji

Pravilo 11. Loptica u kretanju slučajno udara osobu, životinju ili predmet, namerne radnje koje utiču na lopticu u kretanju

11.1. Loptica u kretanju slučajno udara osobu ili je izložena spoljnem uticaju
11.2. Osoba namerno skreće ili zaustavlja lopticu u kretanju
11.3. Namerno pomeranje predmeta ili menjanje uslova radi uticanja na lopticu u kretanju

IV Posebna pravila za bankere i grinove (pravila 12 – 13)
Pravilo 12. Bankeri

12.1. Kada je loptica u bankeru
12.2. Igranje lopticom koja je u bankeru
12.3. Specifična pravila za olakšice za lopticu u bankeru

Pravilo 13. Grinovi

13.1. Dozvoljene ili zahtevane radnje na grinovima
13.2. Štap sa zastavicom
13.3. Loptica na rubu rupe

V Podizanje loptice i njeno vraćanje u igru (pravilo 14)
Pravilo 14. Postupci u vezi sa lopticom: označavanje njenog položaja, podizanje i čišćenje; ponovno polaganje loptice na mesto; ispuštanje u područje olakšice; igranje sa pogrešnog mesta

14.1. Označavanje položaja loptice, njeno podizanje i čišćenje
14.2. Ponovno polaganje loptice na mesto
14.3. Ispuštanje loptice u područje olakšice
14.4. Kada je igračeva loptica vraćena u igru pošto je prvobitna loptica ispala iz igre
14.5. Ispravljanje greške načinjene pri zameni loptice, njenom ponovnom polaganju, ispuštanju ili njenom postavljanju
14.6. Izvođenje sledećeg udarca sa mesta sa koga je izveden prethodni udarac
14.7. Igranje sa pogrešnog mesta

VI Dozvoljene olakšice (pravila 15 – 16)
Pravilo 15. Olakšica zbog neučvršćenih predmeta i pokretnih zapreka (uključujući lopticu ili označivač položaja loptice koji pomaže ili ometa igru)

15.1. Neučvršćeni predmeti
15.2. Pokretne zapreke
15.3. Loptica ili značivač položaja loptice koji pomaže u igri ili je ometa

Pravilo 16.Olakšica u vezi sa nenormalnim stanjem igrališta (uključujući nepokretne zapreke); uslovi nastali usled prisustva opasne životinje; ukopana loptica

16.1. Nenormalno stanje igrališta (uključujući nepokretne zapreke)
16.2. Uslov nasta usled prisustva opasne životinje
16.3. Ukopana loptica
16.4. Podizanje loptice da bi se sagledalo da li leži pod uslovima koji dozvoljavaju olakšicu

VII Olakšica sa kaznom (pravila 17 – 19)
Pravilo 17. Područja kažnjavanja

17.1. Opcije u vezi s lopticom u području kažnjavanja
17.2. Opcije pošto je igrano lopticom iz područja kažnjavanja
17.3. Bez olakšice primenom drugih pravila za lopticu u području kažnjavanja

Pravilo 18. Olakšica udarac-i-udaljenost, izgubljena loptica ili loptica u autu, provizorna loptica

18.1. Olakšica uz kaznu udarac i udaljenost dozvoljena je u svakom trenutku
18.2. Loptica izgubljena ili u autu; mora se uzeti olakšica udarca-i-udaljenosti
18.3. Provizorna loptica

Pravilo 19. Neigriva loptica

19.1. Igrač može odlučiti da uzme olakšicu zbog neigrive loptice bilo gde izuzev u području kažnjavanja
19.2. Opcije olakšice za neigrivu lopticu u opštim područjima ili na grinu
19.3. Opcije olakšice za neigrivu lopticu u bankeru

VIII Postupci igrača i Takmičarske komisije kada se jave problemi u primeni pravila (pravilo 20)
Pravilo 20. Rešavanje problema u vezi s pravilima tokom igranja kruga; sudijska odluka i odluka Takmičarske komisije

20.1. Rešavanje problema u vezi s pravilima tokom igranja kruga
20.2. Odlučivanje o problemima u vezi s pravilima
20.3. Situacije koje nisu obuhvaćene pravilima

IX Drugi oblici igre (pravila 21 – 24)
Pravilo 21. Drugi oblici pojedinačne strouk-igre i pojedinačnog meč-pleja

21.1. Stejblford
21.2. Igra maksimalnog rezultata
21.3. Par/bogi
21.4 Meč-plej „tri loptice”
21.5. Ostali oblici igranja golfa

Pravilo 22. -Igra učetvoro (poznata i kao igra „naizmeničnih udaraca”)

22.1. Pregled igre učetvoro
22.2. Bilo koji od partnera može delovati za stranu
22.3. U okviru strane udarci se moraju izvoditi naizmenično
22.4. Započinjanje kruga
22.5. Partneri mogu zajednički koristitii štapove

Pravilo 23. Igra sa četiri loptice

23.1. Pregled igre sa četiri loptice
23.2. Bodovanje u igri sa četiri loptice
23.3. Kada počinje i kada se završava igranje kruga; kada je završeno igranje na rupi
23.4. Jedan ili oba partnera mogu predstavljati stranu
23.5. Delovanja igrača koja utiču na igru partnera
23.6. Redosled igranja strana
23.7. Partneri mogu zajednički koristiti štapove
23.8. Kada se kazna primenjuje samo na jednog partnera ili kada se primenjuje na oba

Pravilo 24. Ekipno takmičenje

24.1. Pregled ekipnih takmičenja
24.2. Termini koji se odnose za ekipna takmičenja
24.3. Kapiten ekipe
24.4. Dozvoljeni saveti u ekipnom takmičenju

Definicije

Aut (Out of Bounds)

Sva područja izvan granice igrališta koju je definisala Takmičarska komisija. Sva područja unutar granice su unutar igrališta.

Granica igrališta proteže se iznad zemlje i nadole ispod zemlje:

 • to znači da su sve tlo i sve drugo (kao što su bilo koji prirodni ili napravljeni objekat) unutar granice u igralištu, bilo da su na površini, iznad ili ispod površine tla;
 • ako je objekat i unutar i izvan granice (kao što su stepenici pričvršćeni za graničnu ogradu, ili drvo čiji je koren izvan granice sa granama koje se nalaze unutar granice ili obrnuto), samo deo objekta koji je izvan granice je u autu.

Granicu treba definisati objektima koji označavaju granicu igrališta ili linijama:

 • Objekti koji označavaju granicu igrališta: kada se definiše kočićima ili ogradom, granica je definisana linijom između tačaka na kočićima ili na stubovima ograde koje su na nivou tla a okrenute su ka igralištu (izuzev ugaonih podupirača), a sami kočići i stubovi ograde su u autu.

Kada je granica definisana drugim objektima, kao što je zid, ili kada Takmičarska komisija želi da tretira graničnu ogradu na drugačiji način, granicu treba da definiše Takmičarska komisija.

 • Linije: kada se granica definiše linijom nacrtanom na tlu, granica je ona strana linije koja je okrenuta ka igralištu, a sama linija je aut.

Kada linija na tlu definiše granicu, mogu se upotrebiti kočići da označe gde je granica, ali oni nemaju neko drugo značenje.

Granični kočići ili linije treba da su beli.


Banker (Bunker)

Specijalno pripremljeno peskovito područje, obično udolina iz koje su uklonjeni trava ili zemlja.

Ovo nisu delovi bankera:

 • ivica, zid ili prednji deo na ivici pripremljenog područja, a sastoji se od zemlje, trave, busenova trave postavljenih jedan do drugog ili veštačkih materijala;
 • zemlja ili bilo koji rastući ili privezan prirodni predmet unutar ivice pripremljenog područja (kao što je trava, grmlje ili drveće);
 • pesak koji je izleteo ili je izvan ivica pripremljenog područja;
 • sva druga područja peska na igralištu koja nisu unutar ivica pripremljenog područja (kao što su delovi pustinje i druga prirodna područja peska ili oblasti koje se ponekad nazivaju područja otpada).

Bankeri predstavljaju jedno od pet definisanih područja igrališta.

Takmičarska komisija može definisati neko pripremljeno područje peska kao deo opšteg područja (što znači da to nije banker) ili može definisati nepripremljeno područje peska kao banker.

Kada se banker popravlja a Takmičarska komisija definiše ceo banker kao tlo u popravci, banker se tretira kao deo opšteg područja (što znači nije banker).

Reč „pesak” koja se koristi u ovoj definiciji i u Pravilu 12, obuhvata bilo koji materijal sličan pesku koji se koristi kao materijal u bankeru (kao što je zdrobljena kora drveta), kao i bilo koju zemlju koja se pomeša sa peskom.


Čast (Honour)

Pravo igrača da prvi igra s polazišta (pogledajte Pravilo 6.4).


Dužina štapa (Club Length)

Dužina najdužeg štapa od 14 (ili manje) štapova koje igrač ima tokom igranja kruga (dozvoljenih Pravilom 4.1b [1]), osim patera.

Na primer, ako je najduži štap (osim patera) koji igrač ima u toku igranja kruga drajver od 109,22 cm (43 inča), dužina štapa je 109,22 cm za tog igrača za taj krug.

Dužine štapova se koriste u definisanju polazišta igrača na svakoj rupi i pri određivanju veličine područja olakšice igrača kada se uzima olakšica po nekom pravilu.


Grin (Putting Green)

Područje na rupi na kojoj igrač igra:

 • koje je naročito pripremljeno za patovanje loptice ili
 • koje je Takmičarska komisija definisala kao grin (na primer, kada se koristi privremeni grin)

Grin je na rupi, a ima rupu u koju igrač pokušava da ubaci lopticu.

Grin je jedno od pet definisanih područja igrališta. Grinovi na svim drugim rupama (na kojima u datom trenutku igrač ne igra) jesu pogrešni grinovi i predstavljaju deo opšteg područja.

Granica grina definisana je linijom od koje se vidi da počinje naročito pripremljeno područje (na primer, linijom od koje je trava naglašeno pokošena da bi se pokazala granica), osim ako Takmičarska komisija ne definiše granicu na drugačiji način (na primer, na tlu označenom linijom ili tačkama).

Ako se koristi dvostruki grin za dve različite rupe:

 • čitavo pripremljeno područje na kome su dve rupe tretira se kao grin prilikom igranja na obema od rupa;
 • ali,Takmičarska komisija može odrediti granicu koja deli dvostruki grin na dva odvojena grina tako da, kada igrač igra na jednoj od rupa, deo dvostrukog grina koji je namenjen drugoj rupi jeste pogrešan grin.

Igra maksimalnog rezultata (Maximum Score)

Oblik strouk-igre u kojoj je rezultat igrača ili strane za rupu ograničen maksimalnim brojem udaraca (uključujući udarce i eventualne kaznene udarce) koji je odredila Takmičarska komisija, kao što su dvostruki par, fiksni broj ili neto dvostruki bogi.


Igra sa četiri loptice (Four-Ball)

Oblik igre u kojoj se takmiče strane od po dva partnera: svaki igrač igra sopstvenom lopticom. Rezultat jedne strane za rupu jeste onaj od rezultata dva partnera na toj rupi koji je niži.

Igra sa četiri loptice može se igrati kao takmičenje meč-plej između jedne strane za koju igraju dva partnera i druge strane za koju igraju druga dva partnera ili kao takmičenje u strouk-igri između više strana od po dva partnera.


Igra učetvoro

Igra učetvoro je poznata i kao igra „naizmeničnih udaraca” (Foursomes [also known as „Alternate Shot”]).

Oblik igre u kojoj se dva partnera takmiče kao jedna strana, igrajući jednom lopticom naizmenično na svakoj rupi.

Igre učetvoro se mogu igrati kao takmičenja meč-plej između jedne strane koju čine dva partnera i druge strane od dva partnera ili kao takmičenja u strouk-igri između više strana od po dva partnera.


Igralište (Course)

Čitavo područje na kome se igra unutar ivica bilo kojih granica koje je postavila Takmičarska komisija:

 • sve površine unutar granične ivice su u igralištu i njegov su deo;
 • sve površine izvan granične ivice su aut i nisu deo igrališta;
 • granična ivica se proteže iznad tla i dole ispod površine tla.

Igralište čini pet definisanih područja igrališta.


Ispuštanje (loptice) (Drop)

Držanje loptice i njeno puštanje da pada kroz vazduh, s namerom da se loptica uvede u igru.

Ako igrač ispusti lopticu bez namere da je uvede u igru, loptica nije ispuštena i nije u igri (pogledajte Pravilo 14.4).

U svakom pravilu u vezi s olakšicom određuje se specifično područje olakšice u koje se loptica mora ispustiti i u kojem se mora umiriti.

Pri uzimanju olakšice, igrač mora ispustiti lopticu s položaja sa visine kolena tako da loptica:

 • pada ravno nadole, a da je igrač ne baca, da joj ne daje rotaciju ili da je ne zakotrlja, ili da ne koristi bilo koje drugo kretanje koje može uticati na mesto gde će loptica doći,
 • ne dodirne nijedan deo tela ili opreme igrača pre nego što udari u zemlju (pogledajte Pravilo 14.3b).

Izgubljena (Lost)

Status loptice koja nije pronađena u roku od tri minuta nakon što igrač ili njegov kedi (ili igračev partner ili partnerov kedi) počnu da je traže.

Ako potraga počne i privremeno je prekinuta iz opravdanog razloga (kao što je kada igrač prestane da traži jer je igra prekinuta ili treba da stane na stranu da sačeka da drugi igrač izvede udarac) ili kada je igrač netačno identifikovao pogrešnu lopticu:

 • vreme proteklo od prekida potrage do njenog nastavka se ne računa i
 • vreme dozvoljeno za potragu jeste ukupno tri minuta, računajući i vreme pre prekida i vreme po nastavku potrage.


Kedi (Caddie)

Osoba koja pomaže igraču tokom igranja kruga na sledeće načine:

 • nošenje, prevoženje štapova ili rukovanje štapovima: osoba koja nosi, prevozi (automobilčićem ili kolicima) štapove ili rukuje štapovima igrača tokom igre jeste igračev kedi čak i ako ga igrač ne naziva kedijem, izuzev kada je navedeno učinjeno da bi se s puta pomerili igračevi štapovi, torba ili kolica ili kao ljubaznost (kao što je donošenje štapa koji je igrač ostavio za sobom);
 • davanje saveta: igračev kedi je jedina osoba (osim partnera ili partnerovog kedija) od koje igrač može zatražiti savet.

Kedi može pomagati igraču i na druge načine dozvoljene pravilima (pogledajte Pravilo 10.3b).


Krug (Round)

Osamnaest ili manje rupa na kojima je odigrano po redosledu koji je odredila Takmičarska komisija.

Linija igranja (Line of Play)

Linija po kojoj igrač želi da se njegova loptica kreće posle udarca, uključujući područje na toj liniji koje je razumno iznad zemlje i s obe strane te linije.

Linija igranja nije nužno prava linija između dve tačke (na primer, to može biti zakrivljena linija zasnovana na tome gde igrač namerava da uputi lopticu).


Meč-plej (Match Play)

Oblik igre u kome igrač ili strana igraju direktno protiv protivnika ili suprotne strane u međusobnom meču u jednom krugu ili u više krugova:

 • igrač ili strana osvajaju rupu u meču završavajući igru na rupi sa manje udaraca (uključujući udarce i kaznene udarce) i
 • pobeda je ostvarena u meču kada igrač ili strana imaju više osvojenih rupa od protivnika ili od suprotstavljene strane nego što ima preostalih rupa za igru.

Meč-plej se može igrati kao jedan meč (u kome jedan igrač igra direktno protiv jednog protivnika), kao meč trima lopticama, ili učetvoro ili meč sa četiri loptice između strana koje čine po dva partnera.


Najbliža tačka potpune olakšice (Nearest Point of Complete Relief)

Referentna tačka u kojoj se može uzeti olakšica zbog nenormalnog stanja tla (Pravilo 16.1), opasne životinje (Pravilo 16.2), pogrešnog grina (Pravilo 13.1f) ili zone neigranja (pravila 16.1f i 17.1e), ili u kojoj se uzima olakšica prema određenim lokalnim pravilima.

To je procenjena tačka u kojoj bi loptica trebalo da leži, a koja je:

 • najbliža prvobitnom mestu loptice, ali nije bliža rupi od tog mesta
 • u onom području igrališta u kome treba da bude, i
 • na mestu na kome uslovi ne ometaju udarac koji bi igrač izveo sa prvobitnog mesta kada tih uslova tamo ne bi bilo.

Procena te referentne tačke zahteva od igrača da se odluči u pogledu izbora štapa, stava, svinga i linije igranja koje bi koristio za taj udarac.

Nije potrebno da igrač simulira taj udarac tako što će stvarno zauzeti stav i zamahivati izabranim štapom (ali se preporučuje da igrač to obično učini da bi se time pomogao u tačnoj proceni).

Najbliža tačka potpune olakšice odnosi se isključivo na određeni uslov zbog kojeg se olakšica uzima i može biti na mestu na kojem se javlja smetnja od nečeg drugog:

 • ako igrač uzima olakšicu a onda se javi smetnja usled nekog drugog stanja koje dozvoljava uzimanje olakšice, igrač može ponovo uzeti olakšicu i odrediti novu najbližu tačku potpune olakšice na osnovu novog stanja;
 • olakšica se mora uzimati posebno za svako stanje koje izaziva smetnje, izuzev što igrač može istovremeno da uzme olakšicu zbog oba stanja (na osnovu utvrđivanja najbliže tačke potpune olakšice od oba) kada, već uzimajući olakšicu odvojeno za svako od stanja, postaje opravdano zaključiti da će nastavak takvog postupka imati za posledicu neprekidno mešanje uticaja jedne ili druge smetnje.

Nenormalno stanje igrališta (Abnormal Course Condition)

Bilo koji od sledeća četiri definisana uslova:

 • rupa koju su napravile životinje,
 • tlo u popravci,
 • nepokretne zapreke, ili
 • privremena voda.

Nepokretna zapreka (Immovable Obstruction)

Svaka zapreka:

 • koja se ne može pomeriti bez preteranog napora ili bez oštećenja zapreke ili igrališta, i
 • koja inače ne zadovoljava definiciju pokretne zapreke.

Takmičarska komisija može definisati svaku zapreku kao nepokretnu zapreku, čak i ako zadovoljava definiciju pokretne zapreke.


Neučvršćeni predmet (Loose Impediment)

Svaki neučvršćen prirodni predmet, kao što su:

 • kamenje, vlati trave, lišće, grane i grančice;
 • mrtve životinje i životinjski ostaci;
 • crvi, insekti i slične životinje koje se lako mogu ukloniti, i humke ili mreže koje oni grade (kao što su izlučevine crva i mravinjaci) i
 • grumeni zemlje (uključujući i čepove za aeraciju).

Takvi prirodni predmeti nisu neučvršćeni ako su:

 • priljubljeni uz nešto ili rastu iz tla,
 • čvrsto ugrađeni u zemlju (to jest, ne mogu se lako iščupati), ili
 • prionuli uz lopticu.

Specijalni slučajevi:

 • pesak i rastresita zemlja nisu neučvršćeni predmeti;
 • rosa, inje i voda nisu neučvršćeni predmeti;
 • sneg i prirodni led (osim inja) jesu ili neučvršćeni predmeti ili, kada su na zemlji, privremena voda, kako god izabere igrač.
 • paukove mreže su neučvršćeni predmeti čak i kada su prikačene za druge predmete.

Objekat koji označava granicu igrališta (Boundary Object)

Napravljeni predmeti, kao što su zidovi, ograde, kočići i pregrade, koji definišu ili pokazuju aut, od koga nije dozvoljena olakšica bez kazne.

Ovo uključuje svu osnovu i stubove granične ograde, ali ne uključuje:

 • podupirače ili žice koje su pričvršćene za zid ili ogradu, ili
 • bilo koje stepenice, mostove ili slične konstrukcije koje se koriste za prelazak preko zida ili ograde.

Objekti koji označavaju granicu igrališta tretiraju se kao nepokretni, čak i ako su pokretni ili su bilo koji deo pokretnih (pogledajte Pravilo 8.1a).

Objekti koji označavaju granicu igrališta nisu zapreke ili sastavni objekti.


Oprema (Equipment)

Bilo šta što koristi, ima na sebi, drži ili prenosi igrač ili igračev kedi.

Objekti koji se koriste za održavanje igrališta, kao što su grabulje, oprema su samo dok ih drži ili nosi igrač ili kedi.


Opšta kazna (General Penalty)

Gubitak rupe u meč-pleju ili dva kaznena udarca u strouk-igri.


Opšte područje (General Area)

Područje igrališta koje obuhvata čitavo igralište, osim ostala četiri definisana područja: (1) polazište sa kojeg igrač mora igrati na početku igranja na rupi na kojoj igra, (2) sva područja kazni, (3) svi bankeri i (4) grin rupe na kojoj igrač igra.


Opšte područje obuhvata:

 • sva polazišta na igralištu koja ne pripadaju polazištu na rupi na kojoj se igra i
 • sve pogrešne grinove.

Ozbiljno kršenje (Serious Breach)

U strouk - igri, kada igranje s pogrešnog mesta može igraču dati ozbiljnu prednost u odnosu na izvođenje udarca s pravog mesta.

Prilikom upoređivanja radi utvrđivanja da li je došlo do ozbiljnog kršenja, faktori koje treba uzeti u obzir uključuju:

 • težinu udarca,
 • udaljenost loptice od rupe,
 • uticaj prepreka na liniju igranja i
 • uslove koji utiču na udarac.

Pojam ozbiljno kršenje ne koristi se u meč-pleju jer igrač gubi rupu ako u toj igri igra s pogrešnog mesta.

Označiti (Mark)

Ukazati na mesto na kome se loptica umirila:

 • postavljanjem označivača položaja loptice odmah iza loptice ili odmah uz lopticu ili
 • držanjem štapa na zemlji odmah iza loptice ili odmah uz lopticu.

Ovo se čini kako bi se pokazalo mesto na koje se loptica mora vratiti nakon što je podignuta.

Označivač položaja loptice (Ball Marker)

Napravljeni predmet koji se koristi za označavanje položaja loptice koja se podiže, kao što je ti, novčić, predmet napravljen da bude označivač položaja loptice ili drugi mali deo opreme.

Kada neko pravilo upućuje na pomeranje označivača položaja loptice, to znači da je na igralište postavljen označivač položaja loptice kako bi se označila tačka na tlu sa koje je loptica podignuta a još nije vraćena na svoje mesto.


Par/bogi (Par/Bogey)

Oblik strouk-igre u kojoj se rezultat boduje kao u igri meč-plej, pri čemu:

 • igrač ili strana pobeđuje ili gubi na rupi tako što igru na rupi završava izvodeći manje ili više udaraca (što uključuje izvedene udarce i kaznene udarce) nego što je fiksirani ciljni rezultat za tu rupu koji je postavila Takmičarska komisija, i
 • u takmičenju pobeđuje igrač ili strana sa najvišim ukupnim rezultatom koji se dobija iz broja rupa na kojima je igrač pobedio i broja rupa na kojima je igrač izgubio (to jest, dodavanjem broja rupa na kojima je ostvarena pobeda i oduzimanjem broja rupa na kojima je ostvaren poraz).

Partner (Partner)

Igrač koji učestvuje u takmičenju zajedno s drugim igračem kao strana, bilo u meč-pleju, bilo u strouk-igri.


Poboljšati (Improve)

Promeniti jedan uslov ili više uslova koji utiču na udarac ili na druge fizičke uslove koji utiču na igru tako da igrač dobije potencijalnu prednost za udarac.

Područja igrališta (Areas of the Course)

Pet definisanih područja koja čine igralište:

 • opšte područje,
 • polazište sa kojeg igrač počinje igru na rupi na kojoj igra,
 • sva područja kazne,
 • svi bankeri i
 • grin na rupi na kojoj igrač igra.

Područje kažnjavanja (Penalty Area)

Ako se igračeva loptica umiri u ovom području, onda je dozvoljena olakšica sa kaznom od jednog udarca.

Područje kažnjavanja je:

 • bilo koja količina vode na igralištu (bez obzira na to da li ju je Takmičarska komisija označila ili nije), uključujući more, jezero, jezerce, reku, jarak, površinski drenažni jarak ili drugi otvoreni vodotok (čak i ako ne sadrži vodu) i
 • bilo koji drugi deo igrališta koji Takmičarska komisija definiše kao područje kažnjavanja.

Područje kažnjavanja je jedno od pet definisanih područja igrališta.

Postoje dve različite vrste područja kažnjavanja i one se razlikuju po bojama koje se koriste za njihovo označavanje:

 • u žutim područjima kažnjavanja (označenim linijama ili kočićima žute boje) igrač ima dve mogućnosti za olakšicu (pravila 17.1d[1] i [2]);
 • u crvenim područjima kažnjavanja (označenim crvenim linijama ili kočićima) igrač ima i dodatnu mogućnost olakšice sa strane (Pravilo 17.1d[3]), dodatak na dve mogućnosti za olakšicu koje su raspoložive u žutim područjima kažnjavanja.

Ako Takmičarska komisija nije naznačila boju područja kažnjavanja, područje se tretira kao crveno područje kažnjavanja.

Granica područja kažnjavanja prostire se iznad i ispod tla:

 • to znači da je sve tlo i bilo šta drugo (kao što je bilo koji prirodni ili napravljeni objekat) unutar granice deo područja kažnjavanja, bilo na zemlji, iznad ili ispod površine zemlje;
 • ako je objekat i unutar i izvan granice (kao što je most preko područja kaznjavanja ili drvo čiji je koren unutar granice a grane se nalaze izvan granice ili obrnuto), samo deo objekta koji je unutar granice jeste deo područja kažnjavanja.

Granica područja kažnjavanja treba da je definisana kočićima, linijama ili na osnovu fizičkih svojstava:

 • Kočići: kada je definisana kočićima, granica područja kažnjavanja definisana je linijom između spoljnih tačaka kočića na nivou tla, a kočići su unutar područja kažnjavanja.
 • Linije: kada je definisana linijom nacrtanom na tlu, granica područja kažnjavanja je spoljna granica linije, a sama linija je u području kažnjavanja.
 • Fizička svojstva: kada je granica definisana na osnovu fizičkih svojstava (kao što su plaža ili pustinjsko područje ili potporni zid), Takmičarska komisija treba da odredi kako je definisana granica područja kažnjavanja.

Kada je granica područja kažnjavanja definisana linijama ili na osnovu fizičkih svojstava, mogu se upotrebiti kočići da se njima pokaže gde je područje kažnjavanja, ali oni nemaju neko drugo značenje.

Kada granicu neke količine vode nije definisala Takmičarska komisija, granica tog područja kažnjavanja definisana je prirodnim granicama (to jest, mestima na kojima se tlo naginje ka udubini koja može zadržavati vodu).

Ako otvoreni vodotok obično ne sadrži vodu (kao što su odvodni jarak ili odvodno područje koji su suvi, osim tokom kišne sezone), Takmičarska komisija može odrediti to područje kao deo opšteg područja (što znači da to nije područje kažnjavanja).


Područje olakšice (Relief Area)

Područje u koje igrač mora ispustiti lopticu kada uzima olakšicu po nekom pravilu. Svako pravilo koje se odnosi na olakšice zahteva da igrač koristi određeno područje olakšice čiji su veličina i mesto zasnovani na sledeća tri faktora:

 • referentna tačka: tačka od koje se meri veličina područja olakšice;
 • veličina područja olakšice merena od referentne tačke: područje olakšice je dugačko jednu dužinu ili dve dužine štapa od referentne tačke, ali uz izvesna ograničenja;
 • ograničenja u pogledu mesta područja olakšice: položaj područja olakšice može biti ograničen na jedan način ili na više načina, tako da se ono, na primer:
 • nalazi samo u izvesnim definisanim područjima igrališta, recimo, samo u opštem području, ili da nije u bankeru ili u području kažnjavanja;
 • da nije bliže rupi od referentne tačke ili da mora biti van područja kažnjavanja ili bankera zbog kojih se uzima olakšica; ili
 • da je tamo gde nema smetnji (što je definisano posebnim pravilom) nastalih usled uslova zbog kojih se uzima olakšica.

Pri korišćenju dužina štapa za određivanje veličine područja olakšice, igrač može direktno meriti preko jarka, rupe ili sličnih stvari, i direktno preko nekog predmeta ili kroz njega (kao što su drvo, ograda, zid, tunel, odvod ili prskalica), ali nije dozvoljeno merenje kroz tlo koje je nagnuto nagore ili nadole.

Pogledajte Postupke Takmičarske komisije, Odeljak 21 (Takmičarska komisija može izabrati da dozvoli ili da zahteva da igrač pri uzimanju izvesnih olakšica koristi područje ispuštanja loptice kao područje olakšice).


Pogrešan grin (Wrong Green)

Svaki grin na igralištu osim grina rupe na kojoj igrač igra. U pogrešne grinove spadaju:

 • grinovi sa svih drugih rupa na kojima igrač ne igra u posmatranom trenutku;
 • uobičajeni grin na rupi na kojoj se koristi privremeni grin;
 • svi grinovi za vežbanje patovanja, čipovanja ili nabacivanja (pitching), osim ako ih Takmičarska komisija ne isključi lokalnim pravilom.

Pogrešni grinovi su deo opšteg područja.

Pogrešna loptica (Wrong Ball)

Bilo koja loptica osim igračeve:

 • loptice u igri (bez obzira na to da li je loptica u igri prvobitna ili je zamenjena),
 • provizorne loptice (pre nego što igrač od nje odustane po Pravilu 18.3c), ili
 • druge loptice u strouk-igri koja se igra po pravilima 14.7b ili 20.1c.

Primeri pogrešne loptice jesu:

 • još jedna igračeva loptica u igri;
 • zalutala loptica;
 • igračeva sopstvena loptica koja je u autu, koja je postala izgubljena ili je podignuta a još nije vraćena u igru.

Pogrešno mesto (Wrong Place)

Bilo koje mesto na igralištu, osim onog sa koga igrač po pravilima treba, ili mu je dozvoljeno, da igra svojom lopticom.

Primeri igranja s pogrešnog mesta jesu:

 • igranje lopticom pošto je ona vraćena na mesto koje nije identično onom na kome je bila, ili bez njenog vraćanja na njeno mesto kada to zahtevaju pravila;
 • igranje ispuštenom lopticom kada je ona van područja olakšice;
 • uzimanje olakšice po neodgovarajućem pravilu tako da se loptica ispušta i njome se igra sa mesta sa kojeg to nije dozvoljeno po pravilima;
 • igranje lopticom iz zone neigranja ili u situaciji kada zona neigranja ometa područje u kome igrač namerava da zauzme stav ili da izvede sving.

Igranje lopticom s mesta koje je van polazišta pri počinjanju igre na rupi ili pri pokušaju ispravljanja te greške nije igranje s pogrešnog mesta (pogledajte Pravilo 6.1b).


Pokretna zapreka (Movable Obstruction)

Zapreka koja se može pomeriti ulaganjem racionalnog napora i bez oštećenja zapreke ili igrališta.

Ako deo nepokretne zapreke ili sastavnog objekta (kao što su kapija, ili vrata ili priključni kabl) zadovoljava navedena dva standarda, taj deo se tretira kao pokretna zapreka.

Ali ovo ne važi ako pokretni deo nepokretne zapreke ili sastavnog objekta ne treba da se pomera (kao što je razlabavljen kamen koji je deo kamenog zida).

Čak i kada je zapreka pokretna, Takmičarska komisija je može definisati kao nepokretnu zapreku.


Polazište (Teeing Area)

Područje sa kojeg igrač mora izvesti početni udarac pri počinjanju igre na rupi na kojoj igra.

Polazište je oblika pravougaonika širine dve dužine štapa, pri čemu:

 • je prednja stranica definisana linijom između najspoljašnijih tačaka dvaju označivača polazišta koja postavlja Takmičarska komisija, a
 • bočne stranice su definisane linijama unazad od spoljašnjih tačaka označivača polazišta.

Polazište je jedno od pet definisanih područja igrališta.

Sva druga polazišta na igralištu (bilo na istoj rupi ili na bilo kojoj drugoj rupi) deo su opšteg područja.


Položaj (Lie)

Mesto na kome se loptica umirila i svaki rastući ili prikačeni prirodni predmet, nepokretna zapreka, sastavni objekat ili objekat koji označava granicu igrališta koji dodiruje lopticu ili je odmah uz nju.

Neučvršćeni predmeti i pokretne zapreke nisu delovi položaja loptice.


Pomerena (Moved)

Kada loptica koja se umirila napusti mesto na kome se umirila i potom se umiri na nekom drugom mestu, a to se može videti golim okom (bez obzira na to da li je ili nije bilo ko stvarno video da se to dogodilo).

Ovo se primenjuje bez obzira na to da li se loptica kretala naviše, naniže ili horizontalno od svog prvobitnog mesta.

Ako se loptica samo ljulja (ponekad se to naziva oscilovanjem) i ostaje na prvobitnom mestu ili se vraća na njega, loptica nije pomerena.


Ponovo položiti (lopticu) (Replace)

Postaviti lopticu tako što će se položiti na tlo i pustiti, s namerom da bude u igri.

Ako igrač položi lopticu na tlo bez namere da ona bude u igri, loptica nije ponovo položena i nije u igri (pogledajte Pravilo 14.4).

Kada neko pravilo zahteva da se loptica ponovo položi, to pravilo određuje mesto na koje se loptica mora položiti.


Poznato ili gotovo sigurno (Known or Virtually Certain)

Standard na osnovu kojeg se odlučuje šta se desilo sa igračevom lopticom – na primer, da li se loptica umirila u području kažnjavanja, da li se pomerila ili šta je prouzrokovalo njeno pomeranje.

Poznato ili gotovo sigurno znači više nego što je samo moguće ili verovatno. To znači da:

 • postoje ubedljivi dokazi da se razmatrani događaj dogodio sa lopticom igrača, na primer kada je igrač ili drugi svedok to video, ili
 • iako postoji vrlo mali stepen sumnje, sve racionalno dostupne informacije pokazuju da je najmanje 95 odsto verovatno da se razmatratni događaj desio.

„Sve racionalno dostupne informacije” uključuju sve informacije koje igrač poznaje i sve druge informacije koje se mogu dobiti uz racionalne napore i bez neopravdanog odlaganja.


Pravila o opremi (Equipment Rules)

Specifikacije i drugi propisi za štapove, loptice i drugu opremu koju igrači mogu koristiti tokom igranja kruga. Pravila o opremi nalaze se na veb lokaciji RandA.org/EquipmentStandards.


Prirodne sile (Natural Forces)

Efekti prirode, kao što su vetar, voda ili kada se nešto desi bez ikakvog očiglednog razloga zbog efekata gravitacije.


Privremena voda (Temporary Water)

Svaka privremena akumulacija vode na površini tla (kao što su bare od kiše ili od navodnjavanja ili preliv iz vodnog toka):

 • koja nije područje kažnjavanja i
 • koja je vidljiva pre nego ili pošto igrač zauzme stav za udarac (bez naročitog pritiskanja tla stopalima).

Nije dovoljno da tlo bude samo mokro, blatnjavo ili mekano ili da voda bude trenutno vidljiva dok igrač staje na zemlju; akumulacija vode mora ostati prisutna bilo pre ili posle zauzimanja stava.

Specijalni slučajevi:

 • rosa i inje nisu privremena voda;
 • sneg i prirodan led (koji nije inje) jesu ili neučvrščeni predmeti ili, kada su na zemlji, privremena voda, po izboru igrača;
 • proizvedeni led je zapreka.

Provizorna loptica (Provisional Ball)

Druga loptica kojom se igra u slučaju da se možda desilo da je loptica kojom je igrač upravo odigrao:

 • u autu ili
 • izgubljena van područja kažnjavanja.

Provizorna loptica nije igračeva loptica u igri dok ne postane loptica u igri po Pravilu 18.3c.


Protivnik (Opponent)

Osoba protiv koje se igrač takmiči u meču. Termin protivnik primenjiv je jedino u igri meč-plej.


Rupa (Hole)

Završna tačka na grinu za rupu na kojoj se igra:

 • rupa mora biti prečnika 108 mm (4 ¼ inča) i duboka najmanje 101,6 mm (4 inča);
 • ako se koristi obloga rupe, spoljni prečnik rupe ne sme preći 108 mm (4 ¼ inča). Obloga mora biti upuštena najmanje 25,4 mm (1 inč) ispod površine grina osim ako priroda tla ne zahteva da bude bliže površini.

Reč „rupa” (kada se ne koristi kao definisani pojam naveden kosim slovima) u Pravilima odnosi se na deo igrališta sa određenim polazištem, grinom i rupom. Igranje na rupi počinje sa polazišta, a završava se kada je loptica u rupi na grinu (ili kada je igra na rupi završena po pravilima na neki drugi način).


Rupa koju su napravile životinje (Animal hole)

Svaka rupa koju je u zemlji iskopala životinja, izuzev rupe koju su iskopale životinje koje su takođe definisane kao neučvršćeni predmeti (kao što su crvi ili insekti).

Pojam rupa koju su iskopale životinje obuhvata:

 • rastresiti materijal koji je životinja iskopala iz rupe,
 • svaku utisnutu putanju ili stazu koja vodi u rupu i
 • svaku površinu na zemlji izdignutu ili izmenjenu kao rezultat delovanja životinje koja kopa rupu pod zemljom.

Sastavni objekat (Integral Object)

Napravljeni objekat koji je Takmičarska komisija definisala kao deo izazova igranja na tom igralištu i iz kojeg nisu dozvoljene olakšice bez kazne.

Sastavni objekti se tretiraju kao nepokretni (pogledajte Pravilo 8.1a). Ali ako deo sastavnog objekta (kao što su kapija ili vrata ili deo priključenog kabla) ispunjava definiciju pokretne zapreke, taj deo se tretira kao pokretna zapreka.

Napravljeni objekti koje je Takmičarska komisija definisala kao sastavne objekte nisu zapreke ni objekti koji označavaju granicu igrališta.


Savet (Advice)

Bilo koji govorni komentar ili delovanje (kao što je pokazivanje koji je štap upravo bio upotrebljen za izvođenje udarca) sa namerom da se utiče na igrača u:

 • izboru štapa,
 • izvođenju udarca ili
 • odlučivanju o tome kako da igra na rupi ili u krugu.

Ali savet ne obuhvata javne informacije, kao što su:

 • položaj objekata na igralištu kao što su rupa, grin, čistina, područje kazne, banker ili loptica drugog igrača;
 • rastojanje od jedne tačke do druge ili
 • pravila.

 

Skor-karta (Scorecard)

Dokument u koji se zapisuje igračev rezultat ostvaren na svakoj rupi u strouk-igri.

Skor-karta može biti u bilo kom papirnom ili elektronskom obliku koji je odobrila Takmičarska komisija i u koji se može:

 • uneti rezultat igača ostvaren na svakoj rupi,
 • uneti hendikep igrača ako se igrač takmiči na hendikep takmičenju, i
 • potpisati kako zapisničar tako i igrač radi overe rezultata, i igrač radi overe svog hendikepa u hendikep takmičenju, bilo fizičkim potpisom ili postupkom elektronske overe koji je odobrila Takmičarska komisija.

Skor - karta nije nužna u meč-pleju, ali je igrač može koristiti kao pomoć u beleženju rezultata u meču.


Spoljašnji faktor (Outside Influence)

Bilo ko od sledećih ljudi ili bilo šta od predmeta koji mogu uticati na to šta se događa sa igračevom lopticom ili opremom ili sa terenom:

 • svaka osoba (uključujući i drugog igrača), izuzev igrača ili njegovog kedija ili partnera ili protivnika ili bilo kog od njihovih kedija;
 • svaka životinja;
 • svaki prirodni ili napravljeni objekat ili bilo šta drugo (uključujući i drugu lopticu u kretanju), izuzev prirodnih sila.

Stav (Stance)

Položaj igračevih stopala i tela pri pripremi za izvođenje udarca i pri njegovom izvođenju.


Stejblford (Stableford)

Oblik strouk-igre:

 • u kome je rezultat igrača ili strane na rupi zasnovan na bodovima koji se dobijaju upoređivanjem broja udaraca igrača ili strane na rupi (koji obuhvata kako izvedene udarce tako i kaznene udarce) sa fiksiranim ciljnim rezultatom na rupi, koji je odredila Takmičarska komisija, i
 • u takmičenju pobeđuje igrač ili strana koja sve krugove završi sa najviše bodova.

Strana (Side)

Dva partnera ili više partnera koji se kao celina takmiče igrajući krug u meč-pleju ili u strouk-igri.

Svaki skup partnera je strana, bez obzira na to da li svaki od partnera igra svojom lopticom (sa četiri loptice) ili partneri igraju jednom lopticom (učetvoro).

Strana nije isto što i tim. U takmičenju timova, svaki tim sačinjavaju igrači koji se takmiče kao pojedinci ili kao strane.


Strouk-igra (Stroke Play)

Oblik igre u kome se igrač ili strana takmiče sa svim drugim igračima ili stranama u takmičenju.

U uobičajenom obliku strouk-igre (pogledajte Pravilo 3.3):

 • rezultat igrača ili strane u krugu jednak je ukupnom broju udaraca (koji obuhvata izvedene udarce i eventualne kaznene udarce) zaključno sa ubacivanjem loptice u rupu na svakoj rupi, a
 • pobednici su igrač ili strana koji završe igru u svim krugovima sa manjim ukupnim brojem udaraca.

Drugi oblici strouk-igre s različitim postupcima bodovanja jesu stejblford, igra maksimalnog rezultata i par/bogi (pogledajte Pravilo 21).

Svi oblici strouk-igre mogu se igrati bilo na pojedinačnim takmičenjima (svaki igrač se takmiči sam) ili na takmičenjima koja uključuju strane sastavljene od partnera (učetvoro ili sa četiri loptice).


Sudija (Referee)

Službeno lice koje imenuje Takmičarska komisija, a koje odlučuje o problemima u vezi sa činjenicama i primenjuje pravila.

Pogledajte Postupke Takmičarske komisije, Odeljak 6C (u kome su objašnjene odgovornosti i ovlašćenja sudije).


Štap sa zastavicom (Flagstick)

Premestivi štap koji obezbeđuje Takmičarska komisija i koji se nalazi u rupi da pokaže igračima gde je rupa. Zastavica uključuje samu zastavicu i bilo koji drugi materijal ili predmet koji je pričvršćen za stub.

Zahtevi koje treba da ispune zastavice navedeni su u Pravilima o opremi.


Tačka maksimalne dostupne olakšice (Point of Maximum Available Relief)

Referentna tačka uzimanja olakšice bez kazne usled nenormalnog stanja igrališta u bankeru (Pravilo 16.1c) ili na grinu (Pravilo 16.1d) kada nema najbliže tačke potpune olakšice.

To je procenjena tačka na kojoj bi loptica ležala, koja je:

 • najbliža prvobitnom položaju loptice, ali ne bliže rupi nego što je taj položaj;
 • u području igrališta u kome treba da bude;
 • na mestu na kome nenormalno stanje igrališta najmanje ometa igrača da izvede udarac koji bi izveo s prvobitnog mesta da su uslovi to dozvoljavali.

Procena ove referentne tačke zahteva da se igrač odluči u pogledu izbora štapa, stava, svinga i linije igranja koje bi on koristio za taj udarac.

Nije potrebno da igrač simulira taj udarac tako što će stvarno zauzeti stav i zamahivati izabranim štapom (ali se preporučuje da igrač to obično učini da bi se time pomogao u tačnoj proceni).

Tačka maksimalne dostupne olakšice nalazi se upoređivanjem relativne količine smetnje pri položaju loptice i za područje igračevog nameravanog stava pri udarcu, te za sving i, samo na grinu, za liniju igranja. Na primer, kada se uzima olakšica u slučaju privremene vode:

 • tačka maksimalne dostupne olakšice može biti na mestu na kome će loptica biti u plićoj vodi a igrač u dubljoj (što znači da je veća smetnja stavu nego položaju loptice i svingu), ili na mestu na kome će loptica biti u dubljoj vodi a igrač u plićoj (što znači da je veća smetnja položaju loptice i svingu nego stavu);
 • na grinu, tačka maksimalne dostupne olakšice može se određivati na osnovu linije igranja tako da bude potrebno da loptica prođe ili kroz najplići ili kroz najkraći deo privremene vode.

Takmičarska komisija (Committee)

Osoba ili grupa zadužena za takmičenje ili igralište.

Pogledajte Postupke Takmičarske komisije, Odeljak 1 (koji objašnjava ulogu Takmičarske komisije).


Ti (Tee)

Predmet koji se koristi da se loptica podupre da bi bila iznad tla na polazištu a da bi se njome igralo. Ti ne sme biti duži od 101,6 mm (četiri inča) i mora biti usklađen sa pravilima o opremi.


Tlo u popravci (Ground Under Repair)

Bilo koji deo igrališta koji Takmičarska komisija definiše da je tlo u popravci (bilo da ga označava ili definiše na drugi način). Svako definisano tlo u popravci obuhvata i:

 • sve tlo unutar ivica definisanog područja i
 •  svaku travu, grmlje, drvo ili druge rastuće ili prikačene prirodne predmete čiji je koren u definisanom području, uključujući i bilo koji deo tih objekata koji se proteže iznad zemlje izvan ivice definisane oblasti, ali ne i bilo koji deo (kao što je koren drveća) koji je pričvršćen za zemlju ili ispod zemlje izvan ivice definisane oblasti.

Tlo u popravci podrazumeva i sledeće stvari, čak i ako ih Takmičarska komisija ne definiše kao takve:

 • svaku rupu koju je napravila Takmičarska komisija ili osoblje koje održava teren pri:
 • popravljanju igrališta (kao što je rupa iz koje je uklonjen štap ili rupa na dvostrukom grinu koji se koristi i za igru na drugoj rupi), ili
 • održavanju igrališta (kao što je rupa napravljena pri uklanjanju trave ili pruća ili pri polaganju cevovoda, ali ne uključujući aeracione rupe);
 • pokošenu travu, lišće i bilo koji drugi materijal nagomilan za kasnije uklanjanje; ali:
 • bilo koji prirodni materijali koji su nagomilani za uklanjanje takođe su neučvršćeni predmeti i
 • svi materijali koji su ostali na igralištu a nisu namenjeni za uklanjanje nisu tlo u popravci, osim ako ih Takmičarska komisija ne definiše kao takve;
 • bilo koje stanište životinja (kao što je ptičje gnezdo) koje je tako blizu igračeve loptice da bi ga udarac ili stav igrača mogao oštetiti, osim kada su stanište napravile životinje koje su definisane kao neučvršćeni predmeti (kao što su crvi ili insekti).

Granicu tla u popravci treba definisati kočićima, linijama ili fizičkim svojstvima:

 • Kočići: kada se definiše kočićima, granica tla u popravci definiše se linijom između spoljašnjih tačaka kočića na nivou tla, a kočići se nalaze unutar tla u popravci.
 • Linije: kada se definiše obojenom linijom na tlu, granica tla u popravci jeste spoljna ivica linije, a linija je u području tla u popravci.
 • Fizička svojstva: kada je definisano fizičkim svojstvima (kao što je cvetna leja ili rasadnik trave), Takmičarska komisija mora odrediti kako je definisana granica tla u popravci.

Kada je granica tla u popravci definisana linijama ili fizičkim svojstvima, mogu se koristiti kočići kako bi se pokazalo gde je tlo u popravci, ali kočići nemaju neko drugo značenje sem tog.


Tri loptice (Three-Ball)

Oblik meč-pleja u kome:

 • svaki od tri igrača istovremeno igra pojedinačni meč protiv preostala dva igrača i
 • svaki igrač igra jednom lopticom koju koristi u oba svoja meč-pleja.

U igri (In Play)

Status igračeve loptice kada leži na igralištu i koristi se u igri na rupi:

 • loptica prvi put postiže status u igri na rupi:
 • kada igrač izvede udarac u nju unutar područja polazišta ili
 • u meč-pleju, kada igrač izvede udarac u nju van područja polazišta, a protivnik ne poništi taj udarac prema Pravilu 6.1b;
 • ta loptica ostaje u igri sve dok ne bude u rupi, osim što više nije u igri:
 • kada je podignuta s igrališta,
 • kada je izgubljena (čak i ako se umirila na igralištu) ili se umirilila u autu, ili
 • kada je zamenjena drugom lopticom, čak i kada to nije dozvoljeno pravilima.

Loptica koja nije u igri jeste pogrešna loptica.

Igrač ne može imati više od jedne loptice u igri u bilo kom trenutku. (Pogledajte Pravilo 6.3d u kome su opisani oni slučajevi kada igrač može igrati sa više od jedne loptice istovremeno na rupi.)

Kada se pravila odnose na lopticu u mirovanju ili u kretanju, to se odnosi na lopticu koja je u igri.

Kada je postavljen označivač položaja loptice da označi mesto na kojem leži loptica u igri:

 • ako loptica nije podignuta, ona je još uvek u igri, a
 • ako je loptica podignuta i vraćena na svoje mesto, ona je u igri čak i ako označivač položaja loptice nije uklonjen.

U rupi (Holed)

Kada je loptica u mirovanju u rupi nakon udarca, a cela loptica je ispod površine grina.

Kada se pravila odnose na „ubacivanje loptice u rupu” ili na „završavanje igre na rupi ubacivanjem u rupu”, to znači da je loptica igrača u rupi.

Za specijalan slučaj kada je loptica oslonjena na štap sa zastavicom koji je u rupi, pogledajte Pravilo 13.2c (loptica se tretira kao da je u rupi ako je bilo koji deo loptice ispod nivoa grina).


Udarac (Stroke)

Kretanje štapa unapred da bi se udarila loptica.

Ali udarac nije izveden ako igrač:

 • odluči tokom zamaha nadole da ne udari lopticu i izbegne da je udari tako što namerno zaustavi glavu štapa pre nego što ova stigne do loptice, ili ako nije u stanju da zaustavi glavu štapa pa namerno promaši lopticu;
 • slučajno udari lopticu pri probanju zamaha ili tokom pripreme za izvođenje udarca.

Kada se u Pravilima navodi „igranje lopticom”, to ima isto značenje kao termin izvođenje udarca.

Igračev rezultat na rupi ili u krugu dat je kao broj „udaraca” ili „izvedenih udaraca”, što obuhvata sve izvedene udarce i eventualne kaznene udarce (pogledajte Pravilo 3.1c).


Udarac i udaljenost (Stroke and Distance)

Postupak i kazna koji se primenjuju kada igrač uzima olakšicu po pravilima 17, 18 ili 19 kada igra lopticom s mesta sa kojeg je izveo prethodni udarac (pogledajte Pravilo 14.6).

Termin udarac i udaljenost znači da igrač istovremeno:

 • biva kažnjen jednim kaznenim udarcem i
 • gubi sav dobitak u udaljenosti od rupe koji je dobio s mesta sa kojeg je izveo prethodni udarac.

Ukopana (loptica) (Embedded)

Kada je igračeva loptica u sopstvenom otisku koji je napravila pri padu na zemlju posle igračevog prethodnog udarca i kada je deo loptice ispod nivoa tla.

Loptica ne mora nužno da dodirne zemlju da bi se smatrala ukopanom (na primer, trava i neučvršćeni predmeti mogu biti između loptice i zemlje).


Uslovi koji utiču na udarac (Conditions Affecting the Stroke)

Položaj igračeve umirene loptice, područje nameravanog stava, područje nameravanog svinga, linija igranja i područje olakšice u koje će igrač ispustiti ili položiti lopticu.

 • „Područje nameravanog stava” uključuje i mesto gde će igrač postaviti noge, kao i celo područje koje bi moglo opravdano uticati na to kako i gde je telo igrača pozicionirano u pripremi nameravanog udarca i u njegovom izvođenju.
 • „Područje nameravanog svinga” obuhvata čitavo područje koje bi opravdano moglo uticati na bilo koji deo zamaha, zamaha nadole ili na izvođenje svinga pri izvođenju nameravanog udarca
 • Svaki od pojmova „položaj”, „linija igranja” i „područje olakšice” posebno je definisan u ovim definicijama.

Zameniti (Substitute)

Promeniti lopticu koju igrač koristi u igri na rupi tako da druga loptica postaje loptica u igri.

Igrač je izvršio zamenu drugom lopticom kada je tu lopticu uveo u igru na bilo koji način (pogledajte Pravilo 14.4) umesto svoje prvobitne loptice, bilo da je prvobitna loptica:

 • u igri ili
 • da nije više u igri jer je podignuta sa igrališta ili je izgubljena ili je u autu.

Loptica kojom je izvršena zamena jeste igračeva loptica u igri, čak i:

 • ako je vraćena na svoje mesto, ispuštena ili položena na pogrešan način ili na pogrešno mesto, ili
 • ako se zahteva da igrač po pravilima uvede prvobitnu lopticu u igru umesto da je zameni drugom lopticom.

Zapisničar (Marker)

U strouk-igri, osoba koja je odgovorna za unos igračevih rezultata igrača u njegovu skor-kartu i za overavanje te skor-karte. Zapisničar može biti drugi igrač, ali ne i partner.

Takmičarska komisija može odrediti zapisničara igraču ili uputiti igrače u to kako mogu izabrati zapisničara.


Zapreka (Obstruction)

Svaki napravljeni objekat izuzev sastavnih objekata i objekata koji označavaju granicu igrališta.

Primeri zapreka:

 • putevi i puteljci prekriveni pripremljenim materijalom, uključujući i krajeve prekrivajućeg materijala;
 • građevine i skloništa od kiše;
 • prskalice, odvodi i navodnjavanje ili upravljačke kutije;
 • kočići, zidovi, pregrade i ograde (ali ne kada predstavljaju objekte koji označavaju granicu igrališta, koji definišu ili pokazuju graničnu ivicu igrališta);
 • golf automobilčići, kosilice, automobili i druga vozila;
 • kontejneri za otpad, putokazi i klupe;
 • oprema igrača, štapovi sa zastavicom i grabulje.

Zapreka je ili pokretna zapreka ili nepokretna zapreka. Ako deo nepokretne zapreke (kao što su kapija ili vrata ili deo priključnog kabla) zadovoljava definiciju pokretne zapreke, taj deo se tretira kao pokretna zapreka.

Pogledajte Postupke Takmičarske komisije, Odeljak 8; Model lokalnog pravila F-23 (Takmičarska komisija može usvojiti lokalno pravilo kojim se definišu određene zapreke kao privremeno nepokretne zapreke za koje se primjenjuju posebni postupci olakšice).


Zona neigranja (No Play Zone)

Deo igrališta na kojem je Takmičarska komisija zabranila igru. Zona neigranja mora se definisati ili kao područje nenormalnog stanja igrališta ili kao područje kažnjavanja.

Takmičarska komisija može iz bilo kog razloga koristiti zone neigranja radi:

 • zaštite divljih životinja, životinjskih staništa i ekološki osetljivih područja;
 • sprečavanja oštećenja mladog drveća, cvetnih leja, rasadnika trave, zatravnjenih područja ili drugih područja sa sadnicama;
 • zaštite igrača od opasnosti i
 • očuvanja lokacija od istorijskog ili kulturnog značaja.

Takmičarska komisija treba da definiše granicu zone neigranja linijom ili kočićima, a linija ili kočići (ili vrhovi tih kočića) treba da određuju zonu neigranja tako da se razlikuje od pravog područja nenormalnog stanja igrališta ili od područja kažnjavanja koje ne sadrži zonu neigranja.


Životinja (Animal)

Bilo koji živi član životinjskog carstva (osim ljudi), uključujući sisare, ptice, gmizavce, vodozemce i beskičmenjake (kao što su crvi, insekti, pauci i rakovi).

LIVE Score