Međunarodne organizacije


Evropska golf asocijacija

European Golf Association EGA


Kraljevina Jugoslavija 1938. godine postala je jedan od prvih čalnova Evropske golf asocijacije. Savez se bavi isključivo pitanjima međunarodnog karaktera. Organizuje evropska individualna i timska prvenstva u svim kategorijama, kao i godišnji sastanak za svoje članice, evropska nacionalna amaterska golf udruženja.

Međunarodna golf federacija

International Golf Federation IGF


Priznata međunarodna federacija u okviru Olimpijskog i paraolimpijskog pokreta. Promoviše golf kao olimpijski i paraolimpijski sport, aktivno učestvuje u organizaciji takmičenja golfa na Olimpijskim igrama i Paraolimpijskim igrama, na svake dve godine organizuje svetske timske šampionate Eisenhover Trophy i Espirito Santo Trophy.

The R&A

R&A


Bavi se organizacijom značajnih međunarodnih prvenstava (The Open), seriju amaterskih i juniorskih golf događaja, međunarodne golf mečeve Walker Cup, the St Andrews Trophy and the Jacques Leglise Trophy. Zajedno sa USGA-om upravlja golfom širom sveta kroz propisivanje Pravila golfa, Pravila amaterskog statusa i Standarda golf opreme.
LIVE Score