GAS podaci

Osnovni podaci

 Naziv  Golf asocijacija Srbije  Ovlašćena lica Zoran Mirkov, Predsednik GAS
 Skraćeni naziv  GAS  Datum osnivanja  22.09.2006.
 Adresa  Ada Ciganlija 2, 11030 Beograd, Srbija  Broj i datum rešenja o upisu u nadležni registar  БС 1599/2012, БС 4324/2012,
БС  2261/2016,БС 2958/2016
 Telefon  +381 64 8787223  Vrsta saveza  Nadležni nacionalni sportski savez
 Mail  [email protected]  Članstvo u međunarodnim golf organizacijama  Internacionalna Golf Federacija
(International  Golf Federation IGF)
Evropska Golf Asocijacija (European Golf  Association EGA)
 PIB  104761311  Internet sajt  www.golfasocijacijasrbije.rs.
 Matični broj  17675257  Facebook  Golf asocijacija Srbije / Golf Association of Serbia
 Broj tekućeg računa  265-3300310035696-10  Instagram  golfasocijacijasrbije

Osnovni podaci

LIVE Score