GAS podaci

Osnovni podaci

 Naziv  Golf asocijacija Srbije  Ovlašćena lica  Dragan Šolak, Predsednik GAS
Ivica Suturović, Generalni sekretar GAS
 Skraćeni naziv  GAS  Datum osnivanja  22.09.2006.
 Adresa  Ada Ciganlija 2, 11030 Beograd, Srbija  Broj i datum rešenja o upisu u nadležni registar  БС 1599/2012, БС 4324/2012,
БС  2261/2016,БС 2958/2016
 Telefon  +381 11 4001810  Vrsta saveza  Nadležni nacionalni sportski savez
 Mail  office@golfas.rs  Članstvo u međunarodnim golf organizacijama  Internacionalna Golf Federacija
(International  Golf Federation IGF)
Evropska Golf Asocijacija (European Golf  Association EGA)
 PIB  104761311  Internet sajt  www.golfasocijacijasrbije.rs.
 Matični broj  17675257  Facebook  Golf asocijacija Srbije / Golf Association of Serbia
 Broj tekućeg računa  330-4008989-55  Instagram  golfasocijacijasrbije

Osnovni podaci

LIVE Score