Pravilo 10. Priprema za udarac i njegovo izvođenje, savet i pomoć, kediji

LIVE Score