Pravilo 11. Namerna delovanja koja utiču na lopticu u kretanju

LIVE Score