Kalendar, propozicije i prijavljivanje 2021

Zvanični turniri i prvenstva GAS

Raspored turnira 2021

DATUM TURNIR MESTO HCP Broj rundi Rezultati turnira Ukupan plasman
9-11.04.2021. I kolo Srpske amaterske lige (WAGR) Golf klub Beograd 36 36/54 rupe muška/ženska kategorija preuzmi
23-25.04.2021. II kolo Srpske Amaterske lige (WAGR) Golf klub Beograd 36 36/54 rupe muška/ženska kategorija preuzmi
13.04.2021. Mini&Midi Cup Golf klub Beograd / 4/6 rupa
13.04.2021. Juniors Challenge Golf klub Beograd 54 9/18 rupa Rezultati I kola preuzmi
7-9.05.2021. Internacionalno i Nacionalno amatersko prvenstvo u golfu 2021 (WAGR) za muškarce Golf klub Beograd 12 54 rupe
7-9.05.2021. Internacionalno i Nacionalno amatersko prvenstvo u golfu 2020 (WAGR) za dame Golf klub Beograd  24 54 rupe
25.05.2021. Mini&Midi Cup Golf klub Centar / 4/6 rupa
25.05.2021. Juniors Challenge Golf klub Centar 54 9/18 rupa
28-30.05.2021. Državno Matchplay Prvenstvo Srbije Golf klub Beograd 18/26 3-5 rundi

muška kategorija

ženska kategorija

28.06.2021. Mini&Midi Cup Golf klub Beograd / 4/6 rupa
28.06.2021. Juniors Challenge Golf klub Beograd 54 9/18 rupa Rezultati III kola preuzmi
1-3.07.2021. Internacionalno juniorsko prvenstvo Srbije za dečake U16, U21 Golf klub Beograd 12/28 54 rupe
1-3.07.2021. Internacionalno juniorsko prvenstvo Srbije za devojčice U16, U21 Golf klub Beograd 16/30 54 rupe
23-25.07.2021. III kolo Srpske Amaterske lige (WAGR) Golf klub Beograd 36 36/54 rupe Rezultati III kola preuzmi
20-22.08.2021. IV kolo Srpske Amaterske lige (WAGR) Golf klub Beograd 36 36/54 rupe Rezultati IV kola preuzmi
26.08.2021. Mini&Midi Cup Golf klub Centar / 4/6 rupa
26.08.2021. Juniors Challenge Golf klub Centar 54 9/18 rupa Rezultati preuzmi
31.08.2021. Mini&Midi Cup Golf klub Beograd / 4/6 rupa
31.08.2021. Juniors Challenge Golf klub Beograd 54 9/18 rupa Rezultati preuzmi
4-5.09.2021. Internacionalno Mid-amatersko prvenstvo Srbije u golfu za muškarce Golf klub Beograd 18 36 rupa
 4-5.09.2021. Internacionalno Mid-amatersko prvenstvo Srbije u golfu za dame Golf klub Beograd 24 36 rupa
4-5.09.2021. Internacionalno Seniorsko prvenstvo Srbije u golfu za muškarce Golf klub Beograd 36 36 rupa
4-5.09.2021. Internacionalno Seniorsko prvenstvo Srbije u golfu za dame Golf klub Beograd 36 36 rupa
09.09.2021. Mini&Midi Cup Golf klub Centar / 4/6 rupa
09.09.2021. Juniors Challenge Golf klub Centar 54 9/18 rupa Rezultati preuzmi
05.10.2021. Mini&Midi Cup Golf klub Beograd / 4/6 rupa
05.10.2021. Juniors Challenge Golf klub Beograd 54 9/18 rupa Rezultati preuzmi
8.-10.10.2021. V kolo Srpske Amaterske lige (WAGR) Golf klub Beograd 36 36/54 rupe Rezultati preuzmi

Uslovi takmičenja 2019 – 2021


Ove Propozicije biće primenjivane u odgovarajućoj meri i za ostala zvanična takmičenja na teritoriji Srbije koja su prijavljena Golf asocijaciji Srbije za hendikep.

1. OPŠTE ODREDBE

1.1. Sva takmičenja programa GAS-a, kao i druga takmičenja u organizaciji članova GAS-a, odvijaju se prema Pravilima za takmičenja Međunarodne Golf Federacije (IGF), Evropske golf asocijacije (EGA), Pravilima The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews (R&A), Golf asocijacije Srbije i odredbama ovih Propozicija, lokalnim pravilima igrališta na kojem se igra, a koja su u skladu sa Pravilima golfa i koja su odobrena od strane takmičarske komisije.
1.2. Sva takmičenja GAS-a su u skladu sa Pravilima EGA hendikep Sistema kao i uslovima koji se nalaze u raspisu za svako pojedinačno takmičenje.
1.3. Sistem takmičenja GAS-a utvrđuje Upravni odbor do 15. januara tekuće godine na predlog Takmičarsko-tehničke komisije.
1.4. Sprovođenje Propozicija je dalje u nadležnosti Takmičarsko – tehničke komisije.
1.5. Propozicije za takmičenje donose se na kraju olimpijskog ciklusa i važe za naredni olimpijski ciklus. Moguće izmene i dopune donose se na kraju kalendarske godine ili nakon održane redovne sednice GAS-a i primenjuju se od naredne takmičarske sezone.
1.6. Tumač Propozicija je Upravni odbor GAS-a. Između dve sednice tumač je Takmičarska komisija, a na samom takmičenju Tehnički delegat GAS-a
1.7. Registrovani golferi mogu u takmičarskoj godini nastupati samo za jedan klub
1.8. Kalendar takmičenja GAS-a se ne može menjati izuzev u slučaju izmena međunarodnog kalendara takmičenja ili u slučaju “više sile”. Odluku o promeni termina održavanja takmičenja donosi Takmičarska komisija.
1.9. Satnice takmičenja date u Propizicijama su preliminarne. Odluku o eventualnoj promeni satnice donosi Takmičarska komisija ili Tehnički delegat GAS-a. Po donetoj odluci o mestu i organizatoru takmičenja, ovlašćeno lice GAS-a zaključiće ugovor sa organizatorom u roku koji omogućava nesmetane pripreme za organizaciju takmičenja , a najkasnije 30 dana pre termina održavanja takmičenja.
1.10. Ugovorom se predviđaju obaveze i prava organizatora po uslovima iz konkursa i odredabama ovih propozicija, kao i obaveze i prava GAS-a.
1.11. Organizator je dužan da se pridržava Takmičarskog tehničkog pravilnika GAS-a i ovih Propozicija
1.12. Organizator takmičenja je dužan da obezbedi utvrđivanje i izračunavanje rezultata takmičenja odmah nakon završenog igranja. Službeni rezultat mora biti postavljen na vidljivo mesto.
1.13. Sa ovim propozicijama moraju biti upoznati učesnici takmičenja (takmičari i predstavnici klubova) i sportski radnici koji učestvuju u organizaciji i sprovođenju takmičenja.

2. TAKMIČENJA IZ PROGRAMA GAS-a

2.1. Državno prvenstvo

2.1.1. Državno prvenstvo Srbije za amatere i amaterke- člansko državno prvenstvo- pojedinačno
2.1.2. Državno amatersko prvenstvo Srbije za mid amatere- pojedinačno
2.1.3. Državno amatersko prvenstvo Srbije za seniore i seniorke- pojedinačno
2.1.4. Ekipno državno amatersko prvenstvo Srbije

2.2. Juniorsko državno prvenstvo

2.2.1. Juniorsko državno prvenstvo za omladince i omladinke od 7-15 godina – pojedinačno
2.2.2. Juniorsko državno prvenstvo za omladince i omladinke od 15-18 godina – pojedinačno

2.3.Školsko državno prvenstvo

2.3.1. Školsko državno prvenstvo za pionire i pionirke od 7-11 godina – pojedinačno
2.3.2. Školsko državno prvenstvo za pionire i pionirke od 7-11 godina - timsko

2.4.Internacionalno prvenstvo

2.4.1. Internacionalno prvenstvo Srbije za amatere i amaterke- pojedinačno
2.4.2. Internacionalno prvenstvo Srbije za seniore i seniorke – pojedinačno
2.4.3. Internacionalno prvenstvo Srbije za mid-amatere- pojedinačno

2.5.Juniorska liga Srbije (SJT)

2.5.1. Juniorska liga za pionire i pionirke do 12 godina – pojedinačno
2.5.2. Juniorska liga za omladince i omladinke do 15 godina – pojedinačno
2.5.3. Juniorska liga za omladince i omladinke do 18 godina – pojedinačno

2.6. Juniorski početnički turniri (JBC)

2.6.1. Juniorski početnički turnir za pionire i pionirke do 12 godina – pojedinačno
2.6.2. Juniorski početnički turnir za omladince i omladinke do 15 godina – pojedinačno
2.6.3. Juniorski početnički turnir za omladince i omladinke do 18 godina – pojedinačno

2.7. Ostala takmičenja

2.7.1. Državna i međunarodna takmičenja za reprezentacije ili selekcije GAS-a
2.7.2. Takmičenja za mlade igrače i igračice koji nisu članovi klubova (posebnom odlukom UO GAS)

3. STAROSNE GRANICE I OGRANIČENJA

3.1. Starosne kategorije

U skladu sa čl.33 Takmičarskog-tehničkog pravilnika Golf asocijacija Srbije

3.1.1. Mlađi pioniri/pionirke (mladi takmičari) - 5,6,7 godina starosti
3.1.2. Stariji pioniri/pionirke (mladi takmičari) - 8,9,10,11godina starosti
3.1.3. Mlađi omladinci/omladinke - 12,13,14 godina starosti
3.1.4. Stariji omladinci/omladinke - 15,16,17 godina starosti
3.1.5. Amateri/amaterke (apsolutna) - od 14 godina ili stariji
3.1.6. Mid amateri/mid amaterke - od 35/30 godine starosti
3.1.7. Seniori/seniorke - od 55/50 godina starosti

3.2. Ograničenja

Takmičar/takmičarka može u kalendarskoj godini na takmičenjima iz programa GAS-a nastupiti u svojoj i u jednoj starijoj uzrasnoj kategoriji. Za takmičare mlađe od 15 godina na prijavi za zvanična takmičenja potreban je potpis jednog roditelja ili zvaničnog staratelja.

3.2.1. Mlađi pioniri/ke (mladi takmičari)

 • Mladi takmičari/ke mogu u jednom danu nastupiti samo jednom na Mini kupu, odigravši 4 rupe na igralištu.
 • Mladi takmičari/ke mogu u jednom danu nastupiti samo jednom na državnom školskom takmičenju, u skladu sa propozicijama tog takmičenja.
 • Uz posebno odobrenje Upravnog odbora i trenera mladi takmičari mogu u toku godine preći iz jedne kategorije u stariju kategoriju.

3.2.2. Stariji pioniri/ke (mladi takmičari)

 • Mladi takmičari/ke mogu u jednom danu nastupiti samo jednom i jedino na Midi kupu, odigravši 6 rupa na igralištu, Juniorske početničke turnire (JBT) odigravši 9 rupa na igralištu.
 • Mladi takmičari/ke mogu u jednom danu nastupiti samo u jednom takmičenju u svojoj kategoriji sa maksimalnim hendikepom 45 u Juniorskoj ligi (SJT), i sa maksimalnim hendikepom 30/36 na Juniorskom prvenstvu, odigravši 18 rupa.
 • Uz posebno odobrenje Upravnog odbora i trenera mladi takmičari mogu u toku godine preći iz jedne kategorije u stariju kategoriju.

3.2.3. Mlađi omladinci/omladinke

 • Mlađi omladinci/ke mogu u jednom danu nastupiti samo u jednom takmičenju u svojoj kategoriji sa maksimalnim hendikepom 36 u Juniorskoj ligi (SJT), i sa maksimalnim hendikepom 30/36 na Juniorskom prvenstvu, odigravši 18 rupa.
 • Uz posebno odobrenje Upravnog odbora i trenera mlađi omladinci/ke mogu u toku godine preći iz jedne kategorije u stariju kategoriju.

3.2.4. Stariji omladinci/omladinke

 • Stariji omladinci/ke mogu u jednom danu nastupiti samo u jednom takmičenju u svojoj kategoriji sa maksimalnim hendikepom 30 u Juniorskoj ligi (SJT), i sa maksimalnim hendikepom 24/30 na Juniorskom prvenstvu, odigravši 18 rupa.
 • Stariji omladinci/ke mogu da nastupe i na Državnom amaterskom prvenstvu ukoliko imaju hendikep bolji od 18/24 odigravši 18 rupa u jednom danu.
 • Stariji omladinci/ke mogu da nastupe i na Internacionalnom amaterskom prvenstvu ukoliko imaju hendikep bolji od 12/24 odigravši 18 rupa u jednom danu.
 • Uz posebno odobrenje Upravnog odbora i trenera mlađi omladinci/ke mogu u toku godine preći iz jedne kategorije u stariju kategoriju.

3.2.5. Amateri/amaterke (apsolutna)

 • Amateri/ke mogu u jednom danu odigrati najviše 36 rupa na igralištu ali u okviru jednog takmičenja.
 • Amateri/ke mogu da nastupe na Državnom amaterskom prvenstvu, Internacionalnom amaterskom prvenstvu ili Ekipnim takmičenjima ukoliko imaju hendikep bolji od 12/24 odigravši najviše 36 rupa u jednom danu.

3.2.6. Mid-amateri/mid-amaterke

 • Mid-amateri/ke mogu u jednom danu odigrati najviše 36 rupa na igralištu ali u okviru jednog takmičenja.
 • Mid-amateri /ke mogu da nastupe na Državnom amaterskom prvenstvu sa maksimalnim hendikepom 18/24, na Internacionalnom amaterskom prvenstvu u kategoriji stroke sa maksimalnim hendikepom 12/24 odigravši najviše 36 rupa u jednom danu.
 • Mid-amateri/ke mogu igrati u višoj kategoriji ukoliko ispunjavaju uslov hendikepa bez obzira na godine starosti.

3.2.7. Seniori/seniorke

 • Seniori/ke mogu u jednom danu odigrati najviše 18 rupa na jednom takmičenju.
 • Seniori /ke mogu da nastupe na Državnom amaterskom prvenstvu sa maksimalnim hendikepom 30, u kategoriji stableford odigravši najviše 18 rupa u jednom danu.
 • Seniori/ke mogu igrati u višoj kategoriji ukoliko ispunjavaju uslov hendikepa bez obzira na godine starosti.

4. PRAVO NASTUPA I DOKAZIVANJE ČLANSTVA

4.1. Pravo nastupa na takmičenjima GAS-a imaju golferi/ke, državljani i državljanke Republike Srbije, koji su registrovani za golferske klubove registrovane u GAS-u, uz uslov da poseduju ispravnu jedinstvenu legitimaciju GAS-a i da su od strane kluba uredno prijavljeni za vođenje EGA exact hendikepa za tekuću kalendarsku godinu.
4.2. Takmičar/ka mora da ima EGA exact hendikep koji je propisan važećem ograničenju date propozicije.
4.3. U jednoj takmičarskoj godini (15.marta – 01.decembra - Takmičarska godina može trajati i van ovih granica jedino posebnom odlukom Takmičarsko – tehničke komisije GAS-a) takmičar/ka može da nastupa samo za klub za koji je registrovan te godine (ukoliko je aktivan član u više klubova, mora da se opredeli za koji klub će nastupati te kalendarske godine- klub mora da bude član GAS-a).
4.4. Dokazivanje članstva se vrši jedinstvenom legitimacijom koju izdaje Golf asocijacija Srbije na zahtev registrovanog kluba i uplatom godišnje članarine GAS-u.
4.5. Strani državljani, rezidenti Srbije, koji nisu registrovani u svojoj nacionalnoj federaciji mogu biti registrovani za klubove u Srbiji i mogu da učestvuju na zvaničnim takmičenjima GAS-a pod istim uslovima kao i domaći takmičari. Imaju pravo nastupa na svim takmičenjima osim na pojedinačnim prvenstvima Srbije. Strani državljanin koji ima DVOJNO državljanstvo mora da se opredeli za koju Nacionalnu federaciju će nastupati u kalendarskoj godini.
4.6. Takmičari/ke moraju da imaju priznat exact hendikep i limit hendikepa koji je propisan za dato takmičenje.
4.7. Takmičari/ke moraju da imaju amaterski status
4.8. Na Internacionalnom takmičenju mogu učestvovati takmičari/ke uz priloženu hendikep kartu izdatu od asocijacije/federacije priznate od strane EGA-e, ne stariju od tri meseca.
4.9. Pravo nastupa nije dozvoljeno takmičarima za koje je disciplinski organ kluba ili GAS doneo odluku o zabrani nastupanja.
4.10. U posebnim slučajevima Takmičarska komisija ima pravo da dozvoli nastup inostranim takmičarima na takmičenjima iz programa GAS-a. Molbu za nastup van konkurencije i prijavu podnosi nacionalna golf federacija države iz koje je golfer. 

5. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TAKMIČARA

5.1. Lekarski pregled je obavezan za sve golfere/ke i važi šest meseci pre održavanja sportskog
takmičenja. Lekarski pregled se vrši u sportskom dispanzeru (ambulanti) ili u drugoj specijalizovanoj
zdravstvenoj ustanovi.

6. ANTIDOPING KONTROLA

6.1.Antidoping kontrola se može vršiti na svim takmičenjima iz programa GAS-a u skladu sa pravilima rada Antidoping agencije Srbije i IGF-a.
6.2.Svi učesnici takmičenja iz programa GAS-a su u obavezi da sarađuju sa predstavnicima ADAS-a.
6.3. Antidoping kontrola se vrši u skladu sa važećim odredbama IGF-a i odredbama važećih Antidoping pravila IGF-a.

7. ORGANIZACIJA GOLF TAKMIČENJA

7.1. Takmičenja iz programa GAS-a

7.1.1. Organizaciju takmičenja mogu da sprovedu GAS, i golf klubovi u sastavu GAS-a po Pravilima GAS, Takmičarsko-tehničkom pravilniku i ovim Propozicijama, kao i uslovima iz raspisanog konkursa za organizaciju takmičenja.
7.1.2. Tumač ovih propozicija je UO GAS-a, a na samom takmičenju predstavnik tj. Tehnički delegat GAS-a.

7.2. Konkurs za organizaciju takmičenja

7.2.1. Konkurs za organizaciju takmičenja raspisuje UO prema važećim propozicijama i kalendaru takmičenja.
7.2.2. Javni konkursi za takmičarski program GAS-a se objavljuju na internet stranici GAS-a najkasnije do 15.februara tekuće godine.
7.2.3. Učesnici konkursa dužni su da da dostave svoje ponude GAS-u do roka navedenog u raspisu.
7.2.4. U slučaju da je organizator takmičenja GAS, ponuda se ne šalje igralištima ali se primenjuju svi kriterijumi za ocenu spremnosti igrališta da učestvuje u takmičarskom programu.
7.2.5. Igrališta na kojima se mogu održavati takmičenja iz programa GAS-a moraju da poseduju potvrdu GAS-a o oceni zahtevnosti i primerenosti za igru, u skladu sa pravilima EGA hendikep sistema i USGA Course Rating sistema.
7.2.6. Zvaničnu potvrdu o oceni zahtevnosti golf igrališta izdaje GAS na osnovu izveštaja stručne komisije.
7.2.7. Igralište mora da raspolaže programskom opremom i informacionim sistemom za izračunavanje rezultata koje GAS priznaje.
7.2.8. U slučaju raspisa, a u skladu sa ponuđenim uslovima konkursa, UO na predlog Takmičarske komisije odlučuje najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja konkursa.

7.3. Prava i obaveze organizatora

7.3.1. Organizator takmičenja obavezan je da o poverenoj mu organizaciji takmičenja odmah obavesti nadležne organe u gradu, formira odbor za takmičenje koji će obavljati prethodne pripreme i sprovesti takmičenje.
7.3.2. Igralište koje je izabrano za organizaciju zvaničnog takmičenja GAS-a, sklopiće Ugovor o organizaciji u skladu sa članom 18. Takmičarsko-tehničkog pravilnika GAS-a.
7.3.3. Organizator takmičenja je dužan da omogući rad sredstvima javnog informisanja, dajući im pravovremene informacije pre, za vreme i po završetku takmičenja.
7.3.4. Takmičarska komisija snosi neposrednu odgovornost za izvođenje takmičenja u skladu sa propisima GAS-a, Takmičarsko-tehničkim pravilnikom
7.3.5. Organizator je dužan da o zvaničnom takmičenju vodi zapisnik (u kome se navode podaci o mestu, vremenu takmičenja, takmičarima odnosno ekipama, njihovim rezultatima, primedbama). Zapisnik se sačinjava u dva primerka. Popunjen i potpisan zapisnik mora biti overen pečatom i potpisan od strane organizatora takmičenja.
7.3.6. Organizator je dužan da zapisnik pošalje elektronskom poštom odmah nakon proglašenja rezultata, a poštom najkasnije u roku od 48 sati nakon završetka takmičenja.
7.3.7. Organizator takmičenja i igralište su dužni da obezbede utvrđivanje i izračunavanje rezultata takmičenja odmah nakon završenog igranja.
7.3.8. Takmičarska komisija je dužna da listu rezultata objavi na vidljivom mestu, kako bi učesnici takmičari mogli da imaju uvid u svoje rezultate i rezultate drugih takmičara. Rok za primedbe na listu rezultata (obračun i proveru)ne može biti duži od 30 minuta, nakon čega će rezultati biti objavljeni i zvanični.
7.3.9. U slučaju žalbi na rezultat ista mora biti u sklopu zapisnika o takmičenju.
7.3.10. U slučaju izjednačenog rezultata , organizator takmičenja je dužan da postupi po propozicijama zvaničnog takmičenja i toku igre.
7.3.11. Organizator takmičenja je obavezan da angažuje sudiju takmičenja sa liste sudija GAS-a
7.3.12. Organizator takmičenja je u obavezi da obezbedi osnovne tehničke uslove za rad sudija na takmičenju (službeni autić i dr. sredstva potrebna za nesmetano obavljanje dužnosti).
7.3.13. Organizator takmičenja je obavezan da gostujućoj ekipi ili pojedincu omogući trening rundu na igralištu u skladu sa važećim raspisom tog takmičenja.
7.3.14. Organizator takmičenja je u obavezi da obezbedi lekara ili hitnu pomoć na takmičenju.
7.3.15. Organizator takmičenja je u obavezi da pre takmičenja izda:

 • Startnu listu
 • Sastav takmičarske komisije
 • Imena sudija
 • Tehnička uputstva
 • Lokalna pravila igrališta

7.3.16. Na svim zvaničnim takmičenjima GAS-a mora biti istaknuta zastava Republike Srbije
7.3.17. Na prvenstvima: državnom ili internacionalnom organizator je dužan da zajedno sa GAS-om organizuje ceremoniju otvaranja i zatvaranja prvenstva.
7.3.18. Organizator takmičenja snosi kompletne troškove organizacije takmičenja i troškove službenih lica i sudija ukoliko Ugovorom o organizaciji nije drugačije regulisano.
7.3.19. U slučaju da organizator snosi kompletne troškove organizacije stiče pravo da ubire prihode od kotizacija tj. startnina, reklamnog prostora, TV prenosa i slično.
7.3.20. U slučaju da je organizator GAS sve navedeno u tački 7.3.19. pripada GAS-u a ne igralištu.
7.3.21. Za svako narušavanje propozicija ili Ugovora o organizaciji takmičenja, Tehnički delegat predlaže Takmičarskoj komisiji preduzimanje mera u skladu sa Propozicijama i Disciplinskim pravilnikom GAS-a.

 

7.4. Obaveze učesnika takmičenja

7.4.1. Klub-učesnik na takmičenju obavezan je da Takmičarsoj komisiji dostavi pismenu prijavu za takmičenje u roku propisanom ovim Propozicijama ili datom u raspisu takmičenja ili elektronskom poštom. Takmičarska komisija će prijavu proslediti organizatoru takmičenja. Prijava se šalje isključivo na prijavnom formularu koji se nalazi u raspisu takmičenja, isti je dat u prilogu ovih propozicija i nalazi se na sajtu GAS-a www.golfasocijacijasrbije.rs
7.4.2. Pošiljalac prijave je obavezan da popuni sve podatke iz prijavnog formulara.
7.4.3. Rok za prijave je definisan ovim Propozicijama ili raspisom takmičenja.
7.4.4. Sve prijave trebaju biti poslate na : [email protected] ili putem
7.4.5. Klub ili učesnik može poslati prijavu za takmičenje i posle roka. Na ovakav način takmičar može biti prijavljen i učestvovati na takmičenju ukoliko postoji slobodno mesto ali van konkurencije.
7.4.6. Za sva takmičenja GAS-a nastup može biti uslovljen ispunjavanjem odgovarajuće norme. U tom slučaju takmičar je dužan da prijavi datum i vrstu takmičenja na kome je ispunjena norma. U slučaju da u prijavi klub ili učesnik da netačne podatke, tehnički delegat GAS-a je dužan da obavesti klub ili učesnika o neprihvaćenoj prijavi.
7.4.7. Takmičarska komisija je dužna da najkasnije 15 dana pre održavanja zvaničnog takmičenja objavi uslove takmičenja tj. norme u raspisu o takmičenju.
7.4.8. Takmičari moraju biti upoznati sa tehičkim pravilima kategorije u kojoj nastupaju i propozicijama takmičenja.

7.5. Startnina (kotizacija)

7.5.1. Klub/učesnik ili takmičar na takmičenju obavezan je da uplati kotizaciju za nastup svojih takmičara. Kotizacija se uplaćuje organizatoru na tekući račun ili gotovinski.
7.5.2. Ukoliko je organizator takmičenja GAS, kotizacija se uplaćuje na poslovni račun GAS-a (dinarski račun 330-4008989-55 ili devizni račun kod Internacionalnog takmičenja RS35 3300 0707 0000 0204 45)
7.5.3. Kotizacija uključuje:

 • Vežbalište
 • Žetone
 • Kolica
 • Oficijalni dan vežbe
 • Određeni broj odigranih rupa u zavisnosti od vrste takmičenja (energy paket)
 • Završnu ceremoniju ručak/večera

7.6. Obaveza golfera (takmičara) na takmičenju

7.6.1. Takmičari su obavezni da nastupe u kategoriji koja je navedena u prijavi.
7.6.2. Takmičar za koga nije stavljena na uvid propisana takmičarska legitimacija (članska karta), ili ista nije ispravna u pogledu prava nastupa ili zdravstvenog pregleda, ne može da nastupi na takmičenju. U slučaju da i pored zabrane Tehničkog delegata nastupi, takav rezultat se briše a takmičar podleže disciplinskoj odgovornosti.

8. DUŽNOSTI I PRAVA TEHNIČKOG DELEGATA GAS-a

8.1.Službeni predstavnik GAS-a, Takmičarske komisije na takmičenjima je Tehnički delegat. Tehnički delegat je odgovoran za primenu i poštovanje Propozicija za takmičenja i jedini je tumač Propozicija na takmičenju. Na licu mesta rešava sva sporna pitanja, sem pitanja koja ulaze u nadležnost sudijske organizacije. Tehnički delegat GAS-a mora na takmičenju nositi službenu oznaku „TEHNIČKI DELEGAT GAS“.
8.2. Funkciju Tehničkog delegata na takmičenju vrše članovi Takmičarske komisije ili afirmisani golf radnici sa zvanjem najmanje Sudija golfa II (savezni sportski sudija) koje odredi Takmičarska komisija.
8.3. Tehnički delegat mora da bude upoznat sa Pravilima za takmičenje GAS-a i Propozicijama takmičenja i da dužnost obavlja u duhu navedene regulative.
8.4. Tehnički delegat GAS-a sa organizatorom takmičenja ima pravo da pre početka svakog zvaničnog takmičenja, proveri identite bilo kojeg takmičara/ke i to na osnovu članske karte GAS-a i ličnih dokumenta kao i da ih uporedi sa podacima u prijavi.
8.5. Tehnički delegat GAS-a kontroliše i utvrđuje da li ima prijava koje nisu stigle u roku ili nisu u skladu sa odredbama o sadržaju prijava i na propisanom obrascu i da li je organizator na vreme obavestio klubove ili takmičare o neprihvatanju prijave. U slučaju nesaglasnosti prijava, odlučuje o naknadnom upisu u startnu listu ili brisanje sa nje.
8.6. Tehnički delegat GAS-a može promeniti satnicu iz Propozicija kada smatra da za to postoje opravdani razlozi.
8.7. Tehnički delegat GAS-a pre početka takmičenja sa sudijom takmičenja i predstavnikom igrališta vrši pregled igrališta.
8.8. Tehnički delegat GAS-a sa ostalim članovima takmičarske komisije odlučuje o diskvalifikaciji takmičara i ekipa,
8.9. Tehnički delegat vrši pregled zapisnika i njegovo neodložno dostavljanje GAS-u u roku od 48h nakon završenog takmičenja.
8.10. Tehnički delegat GAS-a i takmičarska komisija rešavaju žalbe takmičara na izračunavanje objavljenih preliminarnih rezultata.
8.11. Tehnički delegat GAS-a ima pravo na nadoknadu putnih troškova prevoza.
8.12. Tehnički delegat GAS-a je za svoj rad odgovoran Takmičarsko-tehničkoj komisiji GAS-a.

9. SUDIJE TAKMIČENJA

9.1. Na zvaničnim takmičenjima GAS-a obavezno sude sudije sa međunarodnom licencom.
9.2. U slučaju da ni jedan od licenciranih međunarodnih sportskih sudija nije u mogućnosti da sudi na zvaničnom takmičenju GAS-a uz posebno odobrenje UO sudija može biti i savezni golf sudija.
9.3. Odluke sudije golfa proizilaze isključivo iz poštovanja igre golfa i Pravila golfa.
9.4. Za svoj rad sudija je odgovoran takmičarskoj komisiji i upravlja se po uputstvima takmičarske komisije.
9.5. Sudija je dužan da o svakom spornom pitanju obavesti takmičarsku komisiju GAS-a
9.6. U sudijskoj nadležnosti nije da ocenjuje rad trenera, igrača i dr. sudija.
9.7. Sudija je dužan da se pridržava Etičkog kodeksa golf sudija. U slučaju prekršaja Etičkog kodeksa odgovornost sudije ispituje Odbor za sudije i pravila GAS-a. Kod težih prekršaja Etičkog kodeksa odlučuje Disciplinska komisija GAS-a.

10. DRŽAVNI REKORD

10.1. Državni rekord biće priznat

10.1.1. Ako je postignut na takmičenju u Srbiji koji je verifikovao Upravni odbor GAS-a a nalazi se u kalendaru takmičenja za tekuću godinu ili na nekom od takmičenja iz međunarodnog programa
10.1.2. Ako je rekord zapisan (za domaća takmičenja) i potpisan predat Tehničkom delegatu GAS-a
10.1.3. Ako je rekord postignut na međunarodnim takmičenjima 

 • Olimpijskim igrama
 • Svetskom prvenstvu
 • Evropskom prvenstvu
 • Evropskom ekipnom prvenstvu
 • Univerzijadi
 • Prvenstvu Balkana

11. PRIGOVORI I ŽALBE

11.1. Žalbu koja se odnosi na pravo nastupa golfera na takmičenju, službeni predstavnik kluba ili sam takmičar, treba da uloži Tehničkom delegatu GAS-a pre početka takmičenja. Ako se žalba ne reši na zadovoljavajući način pre početka takmičenja o daljem rešavanju je nadležna Tehnička komisija GAS-a.
11.2. Prigovor koji se odnosi na rezultate na takmičenju ili događaje u toku takmičenja se ulaže odmah. Prigovor ulaže odmah sam takmičar sudiji takmičenja. Ukoliko je odgovor u nadležnosti sudije on odlučuje odmah ukoliko nije odluku zajedno sa sudijom donosi Takmičarska komisija.
11.3. Ukoliko prijavu podnosi zvanični predstavnik (sudija, tehnički delegat, takmičarska komisija, predstavnik igrališta) ona se podnosi pismenim putem i upućuje se disciplinskoj komisiji GAS-a u roku od 72 časa nakon završetka takmičenja i objavljenih rezultata takmičenja.
11.4. Disciplinski postupak može pokrenuti i disciplinska komisija GAS-a na sopstvenu inicijativu ili na inicijativu organa GAS-a i kluba.

 

12. DISCIPLINSKE ODREDBE

12.1. Nepoštovanje odredbi ovih Propozicija, kažnjava se na osnovu ovih propozicija i Disciplinskog pravilnika GAS-a.
12.2. Za počinioce prekršaja mogu se izreći kazne na osnovu Disciplinskog pravilnika GAS-a koje su sadržane od člana 11 do člana 19. ovog Pravilnika
12.3. Kazne za kršenje Pravila golfa
Popis dozvoljenih glava drivera (pravilo 4-1a)

Svaki driver koji igrač nosi, mora da ima glavu koja je prepoznatljiva po modelu i uglu, čije ime se nalazi na aktuelnoj listi odgovarajućih glava drivera izdate od strane R&A

KAZNA ZA KRŠENJE – vidi: pravilo Pravilo 4.1a(3)

Popis dozvoljenih loptica (pravilo ) 4-2a

Loptica kojom igrač igra mora ispunjavati uslove navedene u Pravilima Opreme

KAZNA ZA KRŠENJE – Diskvalifikacija

Startna vremena (pravilo 5-3a

Igrač mora početi igru u vreme koje odredi Takmičarska komisija

Kazna za kršenje: Vidi Pravilo 5.3a

Brzina igre 5.6a, 5.6b

Podrazumeva se da se krug golfa igra brzim tempom. Svaki igrač treba da razume da je verovatno da brzina njegove igre utiče na to koliko dugo će drugi igrači igrati svoje krugove, što se odnosi kako na one iz igračeve grupe, tako i na igrače iz grupa koje slede.Igrači se podstiču da propuštaju brže grupe

(1) Preporuke u vezi sa tempom igre. Igrač treba da igra bzim tempom tokom kruga, što obuhvata i vreme za:

 • Pripremu za udarac i njegovo izvođenje,
 • Kretanje sa jednog na drugo mesto između udaraca i
 • Prelazak na sledeće polazište po završetku igre na rupi.
 • Igrač treba da se unapred pripremi za sledeći udarac i treba da je spreman da igra kada dođe red na njega.
 • Kada dođe red na igrača da igra:
 • Preporučuje se da igrač izvede udarac za ne više od 40 sekundi od kada je (ili treba da bude) u stanju da igra bez smetnji ili uznemiravanja i
 • Igrač bi uobičajeno trebalo da bude u stanju da igra u znatno kraćem vremenu od navedenog i podstiče se da to i čini.

(2) Preskakanje redosleda igranja da bi se održao tempo igre. U zavisnosti od oblika igre, ima situacija kada igrač može preskakati redosled igranja da bi se održao tempo igre:

 • U meč-pleju, igrači se mogu dogovoriti da jedan od njih može preskakati redosled igranja radi uštede vremena (pogledajte Pravilo 6.4a);
 • U strouk-igri igrači mogu igrati „golf kada je ko spreman” (ready golf) na bezbedan i odgovoran način (pogledajte Pravilo 6.4b Izuzetak).

(3) Stav Takmičarske komisijie u vezi sa tempom igre. Da bi podstakla i osigurala brzu igru, Takmičarska komisija treba da usvoji lokalno pravilo kojim se uvodi stav o tempu igranja.

Ovim stavom može se usvojiti maksimalno vreme za završavanje igranja kruga, na rupi ili na nizu rupa i za udarac, i mogu se uvesti kazne za nepridržavanje ovog stava.

U slučaju da ne postoji olakšavajuće okolnosti, prva grupa (flight) koja prekorači dozvoljeno vreme za igru biće podvrgnuta kontroli vremena, a isto tako i grupe koje slede ako su van svojih pozicija u odnosu na prethnodnu grupu. Nakon početka merenja vremena smatra se da je igrač prekoračio dozvoljeno vreme:

 • Ako je prvi na redu za igru na green-u (isključivo sa početnim udarcima na PAR 3 rupama) ili prvi izvodi putt, chip ili pitch i prekorači 50 sekundi, ili
 • Pri početnom udarcu na rupi ili ako je drugi, treći po redu, prekorači 40 sekundi

 

O dozvoljenim vremenima igre odlučuje Takmičarska komisija i ista će biti objavljena pre starta takmičenja.

KAZNA ZA KRŠENJE

 • Prvo prekoračenje – jedan kazneni udarac
 • Drugo prekoračenje – opšta kazna Treće prekoračenje- Diskvalifikacija

Vežba 5.2b

Igrač/takmičar ne sme na dan takmičenja da vežba na igralištu na kome se održava takmičenjeniti pre runde niti između rundi.

KAZNA ZA KRŠENJE – Kazna za prvo kršenje: Opšta kazna; Kazna za drugo kršenje: Diskvalifikacija Prekid igre zbog opasnih uslova za igru (pravilo5.7b)

Zvučni signali za prekid igre

 • Trenutni prekid igre – jedan dugačak zvuk sirene
 • Prekid igre – tri ponovljena, kratka zvuka sirene
 • Nastavak igre – dva ponovljena, kratka zvuka sirene

Ukoliko igralište nije opremljeno sirenama, sudija na takmičenju je u obavezi da obavesti igrače o vrsti prekida igre u slučaju opasnosti.

Kediji (pravilo10-3a)

Upotreba kedija, električnih kolica i električnih autića nije dozvoljena na takmičenjima igračima do 21 godine starosti.

Električni autići su dozvoljeni uz lekarsku potvrdu o zdravstvenom stanju i ako igralište to omogućava.

KAZNA ZA KRŠENJE – pravilo 10.3a

Pratioci (pionira, omladinaca)

U toku turnira rodielji, pratioci, prijatelji i ostali gledaoci moraju da budu na udaljenosti od najmanje 50 metara od igrača (25 metara od grina). Saveti od strane istih nisu dozvoljeni, kao ni pružanje pomoći vezanu za njihovu igru.

KAZNA ZA KRŠENJE – pravilo 10.3a

Treneri: kao pratioci svojih takmičara mogu biti pod sledećim uslovima

 • Moraj u biti prijavljeni takmičarskoj komisiji pre početka turnira
 • Mogu da prate svoje igrače na razdaljini ne manjoj od 20 metara
 • Ne smeju da dele savete niti da nude bilo kakvu drugu pomoć igračima vezanu za njigovu igru

 

Upotreba elektronskih uređaja (4.3a)(1)

Informacije o rastojanju i pravcu.

Dozvoljeno. Dobijanje informacija o rastojanju ili pravcu (na primer korišćenjem uređaja za merenjerastojanja ili kompasa).

Nije dozvoljeno:

 • Merenje promena nadmorske visine, ili
 • Interpretiranje informacija o rastojanju ili pravcu (na primer, korišćenje uređaja koji daje predloge linije igranja ili izbora štapa na osnovu položaja igračeve loptice).
 • Doping 

Igrači ne smeju da koriste nikakve supstance sa kojima bi povećali svoju efikasnost.

Popis nedozvoljenih supstanci izdaje WADA. Svaki igrač koji prekrši taj takmičarski uslov ili odbije testiranje može da bude diskvalifikovan.

Primereno ponašanje

Igrači moraju da se ponašaju učtivo, da uvažavaju i poštuju svoje kolege saigrače. Nije dozvoljeno da se psuje, viče , bacaju štapovi niti na bilo koji način de se vrši pritisak na saigrača.

KAZNA ZA KRŠENJE: Vidi Discpilinski Pravilnik GAS

13. PRIZNANJA POBEDNICIMA

13.1 Državno prvenstvo (pojedinačno)

13.1.1. 3 (tri) prvoplasirana takmičara/ke u apsolutnoj kategoriji dobija trofej GAS-a „Prvak/nja Srbije – stroke bruto“
13.1.2. 3 (tri) prvoplasirana takmičara/ke u Mid – amater kategoriji dobija trofej GAS-a „Prvak/nja Srbije – mid –amater/ka“
13.1.3. 3 (tri) prvoplasirana takmičara/ke u Senior kategoriji dobija trofej GAS-a „Prvak/nja Srbije – senior/ka“

13.2. Juniorsko državno prvenstvo (pojedinačno)

13.2.1. 3 (tri) prvoplasirana omladinaca/ke do 15 godina dobija trofej GAS-a „Omladinski Prvak/nja Srbije – 15“
13.2.2. 3 (tri) prvoplasirana omladinaca/ke do 18 godina dobija trofej GAS-a „Omladinski Prvak/nja Srbije – 18“

13.3. Državno školsko prvenstvo (pojedinačno)

13.3.1. 3 (tri) prvoplasirana pionira/ke do 11 godina dobija medalju GAS-a

13.4. Državno školsko prvenstvo (timsko)

13.4.1. 3 (tri) prvoplasirana tima pionira/ke do 11 godina dobijaju trofeje GAS-a

13.5. Internacionalno prvenstvo (pojedinačno)

13.5.1. 3 (tri) prvoplasirana takmičara/ke u stroke kategoriji dobija trofej GAS-a „ Internacionalni Prvak/nja Srbije – stroke bruto“

13.6. Juniorska liga (SJT)

13.6.1. 3 (tri) prvoplasirana pionira/ke do 12 godina dobija trofej GAS-a “Pionirski Prvak/nja juniorske lige – 12”
13.6.2. 3 (tri) prvoplasirana omladinaca/ke do 15 godina dobija trofej GAS-a “Omladinski Prvak/nja juniorske lige – 15”
13.6.3. 3 (tri) prvoplasirana omladinaca/ke do 18 godina dobija trofej GAS-a “Omladinski Prvak/nja juniorske lige – 18”

13.7. Juniorski početnički turniri (JBC)

13.7.1. Svi učesnici dobijaju diplome ili pohvalnice nakon odigranonog turnira u toku sezone.

13.8. Midi kup

13.8.1. Svi učesnici dobijaju diplome ili pohvalnice nakon odigranonog turnira u toku sezone.

13.7. Midi kup

13.7.1. Svi učesnici dobijaju diplome ili pohvalnice nakon odigranonog turnira u toku sezone.
Organizator prema svojim mogućnostima a uz dogovor sa Tehničkim delegatom GAS-a
može dodeliti i druga priznanja i nagrade koje obezbedi ne remeteći pri tom organizaciju
i protokol takmičenja.

14. ZAVRŠNE ODREDBE

Usvajanjem Propozicija takmičenja Golf asocijacije Srbije 2019, prestaju da važe Opšti uslovi takmičenja, Uslovi takmičenja GAS-a 2019-2021.

LIVE Score